Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Hemtjänst

Om du behöver hjälp och stöd med din personliga omvårdnad och med ditt dagliga liv ansöker du om det hos din socialsekreterare.

Hemtjänst kan bestå av omvårdnadsinsatser eller serviceinsatser, eller både och. Det beror på vilka slags behov du har och vad socialsekreteraren bedömer att du behöver hjälp med. I Nässjö kommun finns det en utförare av hemtjänst, vilket är kommunens egna. Om du fått ett beslut om hemtjänstinsatser gör hemtjänstpersonalen en genomförandeplan, tillsammans med dig. Genomförandeplanen finns för att det ska vara tydligt vilken slags hjälp du behöver och hur du vill ha den utförd. Planen följs upp regelbundet av personalen tillsammans med dig.

Omvårdnadsinsatser

Om du inte själv klarar att exempelvis sköta din personliga omvårdnad, laga mat eller behöver hjälp med att komma ut på promenader med mera kan du ansöka om att få hjälp med detta.

Serviceinsatser

Om du inte klarar det själv eller inte kan få hjälp på annat sätt kan du ansöka om hjälp med att städa, tvätta, inköp av dagligvaror, måltidsdistribution, apoteksärenden, post- och bankärenden samt ledsagning till tandläkar- och läkarbesök.

Avgifter

Det finns avgifter för service- och omvårdnadsinsatser för dig som har beslut om hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Mer om avgifter på sidan,
avgifter i socialtjänsten.

Hemtjänstgrupper

Ordinarie hemtjänstpersonal består av undersköterskor, specialistundersköterskor och vårdbiträden. Nässjö kommun har 13 hemtjänstgrupper som arbetar i olika delar av kommunen, antalet anställda i varje grupp varierar beroende på hur stort området är. Om du önskar att din hemtjänstpersonal ska tala ett specifikt språk, informera din socialsekreterare om detta. Att du får personal som talar ditt önskade språk är dock inget vi kan garantera.

Alla hemtjänstgrupper arbetar utifrån nationella kvalitetsregister och utifrån Socialförvaltningens rutin för ständiga förbättringar. Det innebär att vi hela tiden strävar efter att förbättra vår verksamhet, utifrån resultat från brukarundersökningar, synpunkter med mera.

Kontaktman

Du som har hemtjänstinsatser har en egen kontaktman. Det innebär att en person ur personalgruppen har ett särskilt ansvar för dig. Kontaktmannen träffar dig för att ge dig praktisk information och lära känna dig. Kontaktmannen har sedan regelbunden kontakt med dig under insatsens gång. Det är den personen du kan vända dig till för att få hjälp med sjukvårdskontakter, anhöriga med mera.

Mer information

Expandera Minimera

Kontakt

Expandera Minimera

Hemtjänsten
Du når din hemtjänstgrupp via kommunens kontaktcenter,
0380-51 80 00.

Socialsekreterare
Om du vill ansöka om stöd eller om du har andra frågor når du socialsekreterare via kommunens kontaktcenter,
telefon 0380-51 80 00 vardagar 8.30-9.30.

Du kan även maila socialforvaltningen@nassjo.se.

Vill du lämna en synpunkt eller klagomål?
Om du vill lämna en synpunkt eller klagomål gällande din upplevelse i kontakten med Socialförvaltningen, gör du det enklast via vår e-tjänst,
Lämna synpunkt till Socialförvaltningen eller kontakta oss genom ovanstående kontaktuppgifter.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.