Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Elevhälsa

För oss är det väldigt viktigt att skapa och upprätthålla ett arbetsklimat där alla har möjlighet att få stöd och insatser utfrån sina förutsättningar och behov. Därför finns vår elevhälsa tillgänglig för samtliga elever. I vårt elevhälsoteam ingår specialpedagoger, speciallärare, kuratorer, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare samt våra elevassistenter.

Hos oss på Brinellgymnasiet finns det lite olika typer av hjälp och stöd att få. Eleverna kan få stöd av specialpedagoger, speciallärare, kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och våra elevassistenter. På skolan finns också en skolpastor som är anställd av Skolkyrkan i Nässjö, som är ett samarbete mellan de flesta kyrkor i Nässjö. Sedan finns naturligtvis också alla våra duktiga lärare och annan personal på plats varje dag.

Skolhälsa

På Brinellgymnasiet arbetar två skolsköterskor och två kuratorer. De arbetar bland annat med öppen mottagning, elevsamtal, konflikthantering och utbildning i klass. De har ett nära samarbete med våra rektorer och arbetar aktivt med att skapa en god skolhälsa för alla.

Studie- och yrkesvägledning

Våra studie- och yrkesvägledare hjälper våra elever med information om de olika programmen, inriktningar och kursval med mera och det är också till dem eleven vänder sig när de önskar byta någon kurs eller om de vill byta program. Studie- och yrkesvägledarna informerar även om yrkesval och vidare studier, vad som gäller om man önskar läsa vidare på högskola eller andra eftergymnasiala utbildningar. Det kan handla om behörighetsregler, hur man räknar ut sitt jämförelsetal, meritpoäng med mera. Information ges klassvis men även enskilt till elever som önskar det. Vägledningssamtal är deras profession – om du känner dig osäker på vad du vill göra i framtiden och behöver bolla dina idéer och tankar med någon är du välkommen att kontakta dem.

Skolpastor och elevcoach

Vuxnas närvaro ökar trivseln och tryggheten i skolans offentliga mijöer. Vår skolpastor finns på plats i vårt skolcafé Brinellhörnan. På skolan finns också elevcoacher som har en tryggande funktion bland våra elever.

Vi arbetar aktivt för att du som elev ska känna dig som hemma på Brinellgymnasiet och att du alltid ska ha någon att vända dig till om du vill.

Elevhälsan är organiserad i olika lokala stödteam. Dessutom finns en gemensam stödfunktion i kommunen, som har i uppdrag att stötta skolorna i det specialpedagogiska arbetet. Om du har frågor och funderingar kring ditt barns utveckling eller beteende kan du kontakta personalen på den centrala elevhälsan.

För mer information och kontakt,

På Brinellgymnasiet finns två kuratorer. De arbetar förebyggande på grupp- och individnivå. Detta sker bland annat genom mottagning, elevsamtal och undervisning i klass. De har ett nära samarbete med våra rektorer och arbetar aktivt med att skapa en god skolhälsa för alla.

Maxine Hammarberg, kurator
0380-51 83 89
maxine.hammarberg@nassjo.se

Program
Anpassad gymnasieskola
Barn- och fritidsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Försäljnings- och serviceprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Jimmy Tilstam, kurator
0380-51 83 66
jimmy.tilstam@nassjo.se

Program
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Hantverksprogrammet
Introduktionsprogrammet
Industritekniska programmet
Naturvetensksprogrammet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet

På Brinellgymnasiet arbetar två skolsköterskor. De arbetar bland annat med mottagning, elevsamtal och undervisning i klass. De har ett nära samarbete med våra rektorer och arbetar aktivt med att skapa en god skolhälsa för alla.

Madeleine Sundhall, skolsköterska
0380-51 88 28
madeleine.sundhall@nassjo.se

Program
Barn- och fritidsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Försäljnings- och serviceprogrammet
Introduktionsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Malin Hammarborg, skolsköterska
0380-51 88 44
malin.hammarborg@nassjo.se

Program
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Hantverksprogrammet
Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet

I Brinellgymnasiets Elevhälsa ingår speciallärarna.

Carina Lindén
Speciallärare

0380-51 87 80
carina.linden@nassjo.se

Linda Leijon
Speciallärare

0380-51 82 94
linda.leijon@nassjo.se

Lisa Ejermo
Speciallärare

0380-51 74 83
lisa.ejermo@nassjo.se

Malin Blom
Speciallärare/Specialpedagog

0380-51 73 77
malin.blom@nassjo.se

Evalotta Sjödahl
Socialpedagog

0380-51 81 66
evalotta.sjodahl@nassjo.se

Redaktör - Ta bort knapp

I Brinellgymnasiets Elevhälsa ingår specialpedagogerna.

Anna Lindstedt
Specialpedagog

0380-51 72 92
anna.lindstedt@nassjo.se

Program
Bygg- och anläggningsprogrammet
Estetiska programmet
Vård- och omsorgsprogrammet

Malin Blom
Speciallärare/Specialpedagog

0380-51 73 77
malin.blom@nassjo.se

Program
Barn- och fritidsprogrammet
Försäljnings- och serviceprogrammet
Ekonomiprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Maria Andersson
Specialpedagog

0380-51 76 45
maria.andersson1@nassjo.se

Program
El- och energiprogrammet
Hantverksprogrammet
Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet

Malin Spetz
Specialpedagog

0380-51 73 91
malin.spetz@nassjo.se

Program
Introduktionsprogrammet

Till oss studie- och yrkesvägledare är du innan och under din studietid välkommen med frågor som rör dina studier och/eller din studiesituation.

Vi kan hjälpa till med information om de olika programmen, inriktningar och kursval med mera och det är också till oss du vänder dig när du önskar byta någon kurs eller om du vill byta program.

Vi informerar om yrkesval och vidare studier, vad som gäller om man önskar läsa vidare på högskola eller andra eftergymnasiala utbildningar. Det kan handla om behörighetsregler, hur man räknar ut sitt jämförelsetal, meritpoäng med mera.Information ges klassvis men även enskilt till elever som önskar det.

Vägledningssamtal är vår profession – om du känner dig osäker på vad du vill göra i framtiden och behöver bolla dina idéer och tankar med någon är du välkommen att kontakta oss!

Anna Ferngren Porss
Studie- och
yrkesvägledare

0380-51 79 42
anna.ferngren-porss@nassjo.se

Program
El- och energiprogrammet
Hantverksprogrammet
Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet

Kristina Adolfsson
Studie- och
yrkesvägledare

0380-51 88 74
kristina.adolfsson@nassjo.se

Program
Bygg- och
anläggningsprogrammet
Introduktionsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Marie Gustafsson
Studie- och
yrkesvägledare

0380-51 83 71
marie.gustafsson@nassjo.se

Program
Anpassad gymnasieskola
Barn- och fritidsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Försäljnings- och serviceprogrammet

Kontakt

Expandera Minimera

Enhetschef för elevhälsan
Liselotte Thure
0380-51 80 59
liselotte.thure@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.