Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Elevhälsa

För oss är det väldigt viktigt att skapa och upprätthålla ett arbetsklimat där alla har möjlighet att få stöd och insatser utfrån sina förutsättningar och behov. Därför finns vår elevhälsa tillgänglig för samtliga elever. I vårt elevhälso-team ingår specialpedagoger, speciallärare, kuratorer, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare samt våra elevassistenter.

Hos oss på Brinellgymnasiet finns det lite olika typer av hjälp och stöd att få. Eleverna kan få stöd av specialpedagoger, speciallärare, kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och våra elevassistenter. På skolan finns också en skolpastor som är anställd av Skolkyrkan i Nässjö, som är ett samarbete mellan de flesta kyrkor i Nässjö. Sedan finns naturligtvis också alla våra duktiga lärare och personal på plats varje dag.

Skolhälsa
På Brinellgymnasiet arbetar två skolsköterskor och tre kuratorer. De arbetar bland annat med öppen mottagning, elevsamtal, konflikthantering och utbildning i klass. De har ett nära samarbete med våra rektorer och arbetar aktivt med att skapa en god skolhälsa för alla.

ALFA
2011 startade vi upp Alfa. Det är en verksamhet som arbetar med att stötta elever som går nationella program och har olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ett av våra mål är att eleverna som går här ska ta sin gymnasieexamen vilket de flesta också gör. Eleverna går på lektioner i sina vanliga program och får olika sorters stöd på Alfa före skoldagen och på håltimmar och raster. De har också möjlighet att skriva prov och en del uppgifter här. Vilka elever som får en plats på Alfa bestäms av rektor i samråd med specialpedagog.

BETA
På beta arbetar våra specialpedagoger och speciallärare med att ge elever i behov av stöd hjälp. Här kan eleverna få allt från strukturstöd till stöd i specifika ämnen. Eleverna får bokade tider för stöd. Även här bestämmer rektor i samråd med specialpedagog vilka elever som får stöd.

Studie- och yrkesvägleding
Våra studie- och yrkesvägledare hjälper våra elever med information om de olika programmen, inriktningar och kursval med mera och det är också till dem eleven vänder sig när de önskar byta någon kurs eller om de vill byta program.

Studie- och yrkesvägledarna informerar om yrkesval och vidare studier, vad som gäller om man önskar läsa vidare på högskola eller andra eftergymnasiala utbildningar. Det kan handla om behörighetsregler, hur man räknar ut sitt jämförelsetal, meritpoäng med mera. Information ges klassvis men även enskilt till elever som önskar det. Vägledningssamtal är deras profession – om du känner dig osäker på vad du vill göra i framtiden och behöver bolla dina idéer och tankar med någon är du välkommen att kontakta dem.

Skolpastor och elevcoach
Vuxnas närvaro ökar trivseln och tryggheten i skolans offentliga mijöer. Vår skolpastor finns på plats i vårt skolcafé Brinellhörnan. Till honom vänder sig elever när de behöver prata om sådant som inte rör skolan. På skolan finns också en elevcoach som har en tryggande funktion bland våra elever.

Vi arbetar aktivt för att du som elev ska känna dig som hemma på Brinellgymnasiet och att du alltid ska ha någon att vända dig till om du vill.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.