Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Bygglovsbefriade åtgärder

För en- eller tvåbostadshus är vissa åtgärder bygglovsbefriade. Detta kan gälla friggebodar, attefallshus, mindre tillbyggnader och ekonomibyggnader.

Mindre tillbyggnad

Du får sätta upp ett skärmtak på max 15 kvadratmeter, göra en takkupa eller en tillbyggnad på max kvadratmeter.

Friggebod och attefallshus

Till ett en- eller tvåbostadshus får du bygga en friggebod eller attefallshus utan bygglov.
Vad är ett attefallshus?

Komplementbyggnad

För ett en- eller tvåbostadshus utanför detaljplan får du göra en liten tillbyggnad eller uppföra en komplementbyggnad utan bygglov.

Ekonomibyggnad

Utanför detaljplan är ekonomibyggnader för jord- eller
skogsbrukets behov bygglovsbefriade.

Vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna kräver en anmälan.

E-tjänster

Anmälningar, ansökningar och beställningar via e-tjänst för dig som bygger nytt, bygger om eller ska riva.
E-tjänster - bygga, bo och miljö


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.