Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Elevhälsa

Inom elevhälsan i Nässjö kommun finns många olika kompetenser representerade: specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, psykologer och skolläkare. Elevhälsans verksamhet är riktad mot elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och gymnasiet.

Elevhälsan är organiserad i olika lokala stödteam. Dessutom finns en gemensam stödfunktion i kommunen, som har i uppdrag att stötta skolorna i det specialpedagogiska arbetet. Om du har frågor och funderingar kring ditt barns utveckling eller beteende kan du kontakta personalen på den centrala elevhälsan.

Bedömning och utredning

Elevhälsan arbetar bland annat med bedömning och utredning av barns inlärningssvårigheter och utveckling. Utredningar görs bara när vi misstänker att ett barn behöver en annan anpassad skolform.

Konsultation och handledning

Elevhälsan arbetar mot personalen i skolan med konsultativa samtal och handledning i bemötandet av barn. I ett tidigt skede kan vi t.ex. kartlägga en elevs problem med beteende, koncentration eller relationer, med målet att göra problemen hanterbara för pedagogen.

Medicinsk elevhälsa

Medicinsk elevhälsa kallades tidigare för skolhälsovård, och dess fokus är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Psykosocial elevhälsa

Nässjö kommun har en särskild samlingssida med information för barn- och ungdomar med psykisk ohälsa.

Kontakt

Expandera Minimera

Verksamhetschef
Lina Rancinger
0380–51 72 21
lina.rancinger@nassjo.se

Enhetschef med medicinskt ledningsansvar
Anna-Carin Mähler Sandstedt
0380-51 88 80

Samordnare för anpassad grundskola
Eva Godrén
0380-51 81 02
eva.godren@nassjo.se

Administratör
Melissa Rothén
0380-518152

Skolläkare
Nås via skolsköterskan på aktuell skola


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.