Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Medicinsk elevhälsa

Medicinsk elevhälsa

Medicinsk elevhälsa kallades tidigare för skolhälsovård, och dess fokus är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Inom ramen för den medicinska elevhälsan erbjuds varje elev tre hälsobesök i grundskolan och ytterligare ett hälsobesök i gymnasiet.

Syftet med hälsobesöken är att

  • ge elever kunskap om hälsosamma levnadsvanor,
  • följa elevers tillväxt och utveckling,
  • ge vaccinationer,
  • bistå elever och föräldrar som har behov av extra stöd,
  • medverka i utredningar för enskilda elever,
  • erbjuda en säker och god arbetsmiljö för eleverna, och
  • visa på hälsoaspekter i det pedagogiska arbetet.

Den medicinska elevhälsan är kostnadsfri och personalen har tystnadsplikt. Skolsköterskan och skolläkaren kan hjälpa till med enklare sjukvård. I mer komplicerade frågor får eleven vända sig till sin vårdcentral.

Behöver du komma i kontakt med skolsköterska eller kurator kan du kontakta skolan det gäller eller ringa medborgarkontoret på telefonnummer 0380-51 80 00. Skolläkaren nås via skolsköterskan på aktuell skola.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.