Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Medicinsk elevhälsa

Medicinsk elevhälsa kallades tidigare för skolhälsovård, och dess fokus är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Inom ramen för den medicinska elevhälsan erbjuds varje elev tre hälsobesök i grundskolan och ytterligare ett hälsobesök i gymnasiet.

Elever ska erbjudas hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller och vaccinationer enligt barnvaccinationsprogrammet. Eleverna får vid behov anlita elevhälsans medicinska insatser för enklare sjukvårdsinsatser

Hälsobesök och vaccinationer

Förskoleklass

 • Hälsobesök
 • Hälsosamtal
 • Undersökning: längd, vikt, syn, hörsel

Årskurs 2

 • Hälsobesök
 • Undersökning: längd, vikt
 • Vaccination: MPR (mässling, påssjuka, röda hund)

Årskurs 4

 • Hälsobesök
 • Hälsosamtal
 • Undersökning: längd, vikt, rygg

Årskurs 5

 • Vaccination: HPV (humant papillomvirus)

Årskurs 7

 • Hälsobesök
 • Hälsosamtal
 • Undersökning: längd, vikt, rygg

Årskurs 8

 • Vaccination: diTekibooster (difteri, stelkramp, kikhosta)

Gymnasiet årskurs 1

 • Hälsobesök
 • Hälsosamtal
 • Undersökning: längd, vikt

Nyanlända elever

 • Hälsobesök och eventuellt vaccination

Syftet med hälsobesöken är att,

 • ge elever kunskap om hälsosamma levnadsvanor,
 • följa elevers tillväxt och utveckling,
 • ge vaccinationer,
 • bistå elever och föräldrar som har behov av extra stöd,
 • medverka i utredningar för enskilda elever,
 • erbjuda en säker och god arbetsmiljö för eleverna, och
 • visa på hälsoaspekter i det pedagogiska arbetet.

Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Skolsköterskan och skolläkaren kan hjälpa till med enklare sjukvård. I mer komplicerade frågor får eleven vända sig till sin vårdcentral.

Behöver du komma i kontakt med skolsköterska eller kurator kan du kontakta skolan det gäller eller ringa kontaktcenter, 0380-51 80 00. Skolläkaren nås via skolsköterskan på aktuell skola.

Läs journalen via nätet

Du som vårdnadshavare kan se ditt barns uppgifter om tillväxtkurva och vaccinationer i barnets journal på 1177 Vårdguiden tills barnet fyller 13 år. Du som elev kan se dina uppgifter om tillväxtkurva och vaccinationer i din journal från det att du fyllt 16 år.
Logga in, 1177 Vårdguiden i Region Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.