Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Bygglov

Du behöver vanligtvis söka bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa ändringar av en byggnad, exempelvis om byggnaden byter användningsområde.

Bygglov behövs också för exempelvis upplag, murar och plank. Inom ett område med detaljplan behöver du också söka bygglov för skyltar eller ljusanordningar.

När behöver jag söka bygglov?

Bygga nytt

Om du ska uppföra en ny byggnad behöver du vanligtvis söka bygglov. Du behöver också söka bygglov om du ska flytta en befintlig byggnad till en ny plats.

Bygglov krävs också för vissa anläggningar, exempelvis upplag, cisterner, parkeringsplatser, murar och plank. Nässjö kommun har tagit fram riktlinjer för var som gäller för bland annat murar och plank. (länk till riktlinjer)

Bygga till

Om du ska göra en tillbyggnad behöver du vanligtvis ansöka om bygglov. En tillbyggnad innebär att byggnadens volym ökar, exempelvis inglasning av altan eller balkong och påbyggnad på befintlig byggnad.

Ändra en byggnads användning

Om du ska ändra användningsområde i en befintlig byggnad behöver du oftast söka bygglov. Kravet på bygglov gäller även om det endast är en del av byggnaden som får ändrad användning och även om förändringen inte medför några byggnadstekniska åtgärder. Det kan exempelvis vara från bostad till kontor eller från fabrik till butik.

Ändra en byggnads utseende

Det krävs vanligtvis bygglov för att göra en förändring av en byggnads utseende, exempelvis genom att byta fasadbeklädnad, sätta upp ett nytt fönster eller installera en solcellsanläggning.

Skyltar och ljusanordningar

Inom ett område med detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp en skylt. En skylt kan exempelvis vara en tavla, bildskärm, skylt, flagga eller liknande. Du behöver också söka bygglov för att sätta upp en ljusanordning, exempelvis gatubelysning eller strålkastare.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

Mer information: Vanliga frågor

E-tjänster

Anmälningar, ansökningar och beställningar via e-tjänst för dig som bygger nytt, bygger om eller ska riva.
E-tjänster - bygga, bo och miljö


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.