Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Invasiva arter

Idag finns cirka 2200 främmande arter i Sverige, varav cirka 390 är invasiva eller potentiellt invasiva. Det avser arter som flyttats från sin naturliga miljö till annat område. Ibland avsiktligt och ibland av misstag.

Vissa arter kan orsaka mycket stora skador på natur och viktiga verksamheter i samhället. De är ett hot mot den biologiska mångfalden då de förökar sig snabbt, effektivt och tränger undan inhemska arter. De kan orsaka allergier och hudskador på människor. Förutom kostnader för bekämpning och andra ekonomiska konsekvenser för fiske, jordbruk och skogsindustri så kan privatpersoner drabbas på egen mark.

I Nässjö kommun är det främst följande arter som vi riktar in oss på:

Jätteloka:

Bild på Jättebjörnlokan


Parkslide:

Bild på Parkslide


Jättebalsamin:

Bild på Jättebalsamin

Information

Misstänker du att denna typ av växt förekommer i din trädgård, eller på någon annan plats i kommunen kan du söka mer information på Naturvårdsverkets hemsida naturvardsverket.se eller på havochvatten.se.

Det går också bra att kontakta Nässjö kommun och samhällsplaneringskontoret via kommunens växel på 0380–51 80 00 eller via mejl till samhallsplaneringskontoret@nassjo.se .

Rapportering

Hittar du någon invasiv art i naturen, rapportera det i Artportalen via www.invasivaarter.nu tack.

Kommunalt ansvar

Gäller det mark som Nässjö kommun ansvara för kan du fylla i kommunens e-tjänst:
Lämna synpunkt till kommunen, Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunen inventerar löpande de växter som finns på kommunal mark. Alla avdelningar som gräver, klipper eller röjer i närheten av dessa ytor är informerade. Jättelokan bekämpas sen flera år tillbaka. Parksliden försöker kommunen låta vara orörd i den mån man kan och undviker att gräva i dess närhet. Jättebalsaminen försöker man hålla tillbaka genom att rycka växten innan den går i blom för att minska spridningen. Det finns dock ingen möjlighet att sanera alla platser där arterna identifierats.

Eget ansvar

Om man upptäcker en eller ett par plantor, av de arter vi nämner ovan, i sin egen trädgård ska du försöka bekämpa dem själv. Men då krävs stor försiktighet! Att gräva bort plantorna innebär stor risk för spridning och därför är det viktigt att få bort hela växten och rotsystemet. Helst innan de går i blom, alltså under vår/försommar.

Lägg inte växtdelar eller liknande i komposten, utan lägg dem i en plastsäck (det går lättare om man blöter dem först) och låt dem ruttna. Ännu säkrare är att bränna upp dem, om det kan ske utan fara för omgivningen.

Ytterligare ett alternativ kan vara att köra säckarna, väl förslutna, till Boda avfallsanläggning. Där finns en särskild container avsedd för insamling av denna typ av avfall. Kontakta Boda-personalen vid ett sådant besök.

Viktigt

Om du har trädgårdskärl som kommunen tömmer – lägg INTE denna typ av växt i ett sådant!

Tillsammans gör vi skillnad

Tack för att du tar ansvar och att vi tillsammans kan bevara vår biologiska mångfald.

Kontakt

Expandera Minimera

Samhällsplaneringskontoret
0380-51 80 00
samhallsplaneringskontoret@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.