Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Invasiva arter

Idag finns cirka 2200 främmande arter i Sverige, varav cirka 390 är invasiva eller potentiellt invasiva. Det avser arter som flyttats från sin naturliga miljö till annat område. Ibland avsiktligt och ibland av misstag.

Vissa arter kan orsaka mycket stora skador på natur och viktiga verksamheter i samhället. De är ett hot mot den biologiska mångfalden då de förökar sig snabbt, effektivt och tränger undan inhemska arter. De kan orsaka allergier och hudskador på människor. Förutom kostnader för bekämpning och andra ekonomiska konsekvenser för fiske, jordbruk och skogsindustri så kan privatpersoner drabbas på egen mark.

I Nässjö kommun är det främst följande arter som vi riktar in oss på:

Jättebjörnloka:

Bild på Jättebjörnlokan

Parkslide:

Bild på Parkslide

Jättebalsamin:

Bild på Jättebalsamin

Misstänker du att denna typ av växt förekommer i din trädgård, kan du söka mer information på Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se , www.havochvatten.se eller kontakta Nässjö kommun, Samhällsplaneringskontoret på 0380 – 51 80 00.

Hittar du någon av arterna i naturen, rapportera det i artportalen via www.invasivaarter.nu eller via Nässjö kommuns e-tjänst ”felanmälan gator, belysning, lekplatser, parker och natur”.

Vid borttagning av växtligheten krävs försiktighet. Se till att få bort hela växten med rötter och frön. Helst före de går i blom, alltså vår/försommar. Lägg inte växtdelar eller liknande i komposten, utan lägg dem i en plastsäck (går lättare om man blöter dem först) och låt dem ruttna. Ännu säkrare är att bränna upp dem om det kan ske utan fara för omgivningen. Har du ett trädgårdskärl som kommunen tömmer – lägg inte denna typ av växter i detta. Ytterligare ett alternativ kan vara att köra säckarna väl förslutna till Boda avfallsanläggning, där en särskild container för insamling av denna typ av avfall finns. Kontakta personalen vid besöket.

Tack för att du tar ansvar och att vi tillsammans kan bevara vår biologiska mångfald.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.