Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Modersmålsstöd i förskolan

Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla och är grunden för dess förmåga till inlärning. Med ett väl utvecklat modersmål lär sig barnet lättare andra språk och andra ämnen.

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Modersmålsstöd i förskolan syftar till att utveckla barnets färdigheter i sitt modersmål och lägga grunden för barnets övriga språkinlärning, exempelvis svenska.

När kan mitt barn få modersmålsstöd i förskolan?

Från höstterminens start, det år barnet fyller fyra år, erbjuder vi modersmålsstöd av modersmålslärare. En förutsättning är att det inom kommunen finns tillgång till modersmålslärare i det aktuella språket.

Ansökan

  • Personal på förskolan, i samförstånd med förälder/vårdnadshavare ansöker om modersmålsstöd i förskolan inför nästkommande läsår senast den 30 april.
  • Ansökan görs på blanketten "Ansökan om modersmålsstöd i förskolan". Blanketter finns här.
  • Ifylld blankett lämnas eller skickas till ansvarig förskolechef.

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.