Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Stiftelser, stipendier och priser

Nässjö kommun förvaltar en rad stiftelser och stipendiefonder samt delar årligen ut ett antal olika priser.

Så här söker du bidrag ur en stiftelse

Till de flesta stiftelser som förvaltas av Nässjö kommun behöver du ingen särskild ansökningsblankett, du kan oftast göra din ansökan via e-tjänst på webben.

Vid skriftlig ansökan skriver du ner namn, adress, personnummer och telefonnummer på ett vanligt papper samt en kort redogörelse för varför du anser dig behöva ett bidrag ur stiftelsen. Glöm inte att skriva ur vilken stiftelse du söker bidraget. Skicka med kopior på de intyg du anser styrker din ansökan. Skicka inga originalhandlingar.

Din ansökan går oftast in i den kommunala ärendehanteringen och det kan ibland ta lite tid innan du får besked.

Kommunens priser

För att göra din röst hörd i nominering av olika priser som kommunen delar ut läser du mer på respektive sida.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.