Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Vanliga frågor om radon

Vad är radon och är det farligt?

Radon är en radioaktiv gas som förekommer naturligt i marken. Den kan även förekomma i byggnadsmaterial, främst blåbetong. Blåbetong producerades och användes som byggmaterial i hus från år 1929 fram till år 1975.

Långvarig exponering för radon ökar risken att drabbas av lungcancer. Risken är större ju högre radonhalten är i luften.

När ska jag mäta radonhalten i luften?

Det finns två sätt att mäta radonhalt: korttidsmätning och långtidsmätning. En korttidsmätning kan du göra när som helst under året under 7–10 dagar. En långtidsmätning måste du göra under perioden oktober till april och under minst två månader.

Vad är det för skillnad på kort- och långtidsmätning av radon?

​Korttids- eller snabbmätning är praktiskt när du behöver en fingervisning om radonhalterna, till exempel när du ska köpa eller sälja hus. En långtidsmätning visar årsmedelvärdet i din bostad.

Hur beställer jag dosor för radonmätning?

Du kan beställa mätdosor direkt från ett mätlaboratorium eller ett konsultföretag som hjälper till med hanteringen av dosor.

Hur många dosor behöver jag?

Enligt Boverkets rekommendationer ska du mäta i minst två rum i bostaden och på varje våningsplan som används som bostad. Mät inte i kök eller badrum.

Mer information: Boverkets webbplats

Hur ofta behöver jag mäta radon eller göra en ny mätning?

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att du gör en radonmätning:

  • om en mätning aldrig har skett eller om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen.
  • efter en renovering av bostaden. Ibland kan det bli små sprickor i grunden där radongas kan tränga igenom från marken.
  • om bostaden eller fastigheten är byggd med blåbetong. Blåbetong kan orsaka extra höga halter av radon i inomhusluften.
  • om tidigare mätning visade på höga halter och du har gjort åtgärder för att sänka radonhalten.

Var hittar jag protokoll från radonmätning?

​Om du söker ett protokoll från en radonmätning bör du i första hand kontakta fastighetsägaren. Fastighetsägaren får alltid protokollet i original.

Du kan också prova att kontakta samhällsplaneringskontoret. Om radonmätningen är beställd via kommunen har vi ibland en kopia på protokollet. Vi har dock inte protokoll från alla mätningar som fastighetsägare gjort.

Vad gör jag om jag har förhöjda halter av radon?

Om provresultatet visar på förhöjda halter av radon, behöver du ta reda på orsaken. Du kan ta hjälp av en konsult som har specialistkompetens inom området. Konsulten ger dig råd om lämpliga åtgärder beroende på var radonet kommer från. På Svensk radonförenings webbplats finns en lista med konsulter. Listan är dock inte komplett då det endast är föreningens medlemmar och övriga kursdeltagare som betalar en årsavgift som står med på listan.

Mer information: Svensk radonförenings webbplats


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.