Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Nämnder

En nämnd är utsedd av kommunfullmäktige att ansvara för en viss förvaltning och deras verksamhet. Varje nämnd består av 3-13 politiker beroende på hur stor verksamheten är. Nämnden beslutar i ärenden som bara gäller den egna förvaltningen. Nämnden ska också se till att förvaltningen genomför de beslut som kommunfullmäktige fattar och som gäller för förvaltningen. Nämnden lämnar också förslag till beslut till kommunfullmäktige i de frågor de själva inte får besluta över.

Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande Carla Habib (S), 0380-51 86 71, 073-355 93 33
bukontoret@nassjo.se

Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande Sylve Jergefelt (S), 0380-733 18
kultur.fritid@nassjo.se

Socialnämnden
Ordförande Ann-Cathrin Gunnar (C), 070-644 47 84
socialforvaltningen@nassjo.se

Samhällsplaneringsnämnden
Ordförande Håkan Gustafsson (S), 070-626 92 45
samhallsplaneringskontoret@nassjo.se

Tekniska servicenämnden
Ordförande Erik Wågman (S), 073-506 38 45
tekniska@nassjo.se

Kommunstyrelsen
Ordförande Sara Lindberg (S)
kommunstyrelsen@nassjo.se

Överförmyndarnämnden
Ledamot Per Eckerberg (S), 070-331 26 00
overformyndaren@nassjo.se

Mer information

Expandera Minimera

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.