Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

På väg mot ett hållbart resande

Hållbart resande handlar om att människor ska kunna förflytta sig på ett effektivt, hälsosamt och klimatneutralt sätt. Dessutom ska mobilitetslösningarna vara tillgängliga för alla.

I Nässjö kommun finns en trafikstrategi som säger att kommunen ska satsa på gång, cykling och kollektivtrafik. Det finns också ett uttalat mål att minska andelen biltrafik. Med trafikstrategin och de Globala målen i ryggen arbetar trafikingenjör Jonas Funkquist och utvecklingsstrateg Karolina Haag Sjöberg dagligen med att göra Nässjö till en mer gång- och cykelvänlig stad. Det handlar både om att påverka människors beteende och om konkreta fysiska åtgärder i trafikmiljön.

- Vi letar ofta goda exempel i andra svenska städer och anpassar idéerna till Nässjös kontext, berättar Karolina.

Cykeln har fått en statushöjning i stadsplaneringen och är numera likvärdig bilen som transportmedel. Med fler elcyklar i samhället måste man börja tänka nytt. Elcyklar går fortare och det blir fler cyklister på gatorna. Då blir det viktigare med separata vägar för cyklister och gångtrafikanter. Det ska vara tryggt, säkert och framkomligt på Nässjös gator.

- Därför försöker vi alltid att få till 3-4 meters utrymme för gång- och cykeltrafik, säger Jonas. Lyckligtvis är gatorna i Nässjö breda.

Varje år presenterar Cykelfrämjandets sin kommunvelometer där de mäter och jämför kommuners insatser för cyklingen. Nässjö ligger bra till! Här finns en plan för att hela tiden förbättra cykelnätverket i kommunen. Alla cykelvägar skyltas så att det blir lättare att hitta. Nya cykelvägar tillkommer. Och kommunen har ett samarbete med bloggaren och äventyraren Cykeldanne som har tagit fram olika cykelrundor runtom i Nässjö för att fler människor ska komma ut i naturen och röra på sig. Dessutom marknadsförs satsningarna så att många kan ta del av dem.

Och studier visar att ju mer människor cyklar och går desto färre sjukdagar. Enkel matematik.

Dialog med Nässjös kommuninvånare

När trafikstrategin togs fram gjordes också en bristinventering, en undersökning av vad som saknades i Nässjös trafikmiljö. I en medborgardialog fick kommuninvånarna berätta vilka brister som fanns och vad de tyckte behövde göras för att förbättra för gång och cykling i Nässjö.

Medborgardialogen resulterade i en prioriteringslista som kommunen har börjat beta av. Listan är indelad i geografiska områden. Ett exempel är Isåsavägen i närheten av Handskerydsskolan, en sträcka på cirka 5 kilometer. Där var det dålig framkomlighet och inte alls trafiksäkert. Nu finns en ny gång- och cykelväg.

- Den nya vägen används av många, berättar Jonas. Det är oerhört glädjande när vi ser att fysiska förbättringar bidrar till förändring. Och trafiksäkerhet för skolor och barn är alltid en prioriterad fråga!

Kollektivtrafik för alla

Karolina och Jonas har som uppdrag att skapa förutsättningar för hållbart resande. Därför satsar Nässjö kommun stort på att busshållplatserna ska vara tillgängliga och trygga.

- Varje år tillgänglighetsanpassas 4-5 busshållplatser runtom i kommunen, berättar Jonas. I Nässjö är kollektivtrafiken väl utbyggd så det tar sin tid.

Med cykel tar vi oss upp till busshållplatsen vid Skogskyrkogården som är nyligen iordninggjord. Jonas visar på de förbättringar som gjorts. Här är plattformen upphöjd så att det ska vara enkelt att gå på bussen om man har rullator eller barnvagn. Det finns taktila plattor visar var man ska stå om man är synskadad. Varje hållplats som har många påstigande ska ha en busskur att vänta i, och dessa är genomskinliga för att passageraren ska vara synlig för busschauffören. Det ska också vara lätt att ta sig till själva hållplatsen. Därför finns ett cykelställ med tak och goda möjligheter att låsa fast cykeln.

Jonas och Karolina är överens om när jobbet känns roligt och meningsfullt.

- Det är när kommunen utvecklas och det blir enklare, säkrare och tryggare för Nässjös trafikanter.

Läs mer

Ett år med Globala målen Öppnas i nytt fönster.
Nässjö kommuns arbete med Agenda 2030 Öppnas i nytt fönster.

Mål 3. God hälsa och välbefinnande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Mål 9. Hållbar infrastruktur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Mål 10. Minskad ojämlikhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Mål 11. Hållbara städer och samhällen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Expandera Minimera

Karolina Haag Sjöberg
Utvecklingsstrateg
0380 -51 80 42
karolina.haagsjoberg@nassjo.se

Jonas Funkquist
Trafikingenjör
0380-51 81 19
jonas.funkquist@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.