Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Drönarflygning

Nässjö kommun använder drönare för insamling av geografisk information. Det är ett tidseffektivt hjälpmedel som gör att vi kan skapa produkter och tjänster av hög kvalité. Med hjälp av drönare ökar förståelsen för hur byggnationer påverkar närmiljön och den enskildes intressen. Det är ett bra verktyg både i planeringsstadiet och under själva byggprocessen.

Finns tillstånd för att flyga?

Dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen gäller bara om bevakningen innebär att personuppgifter behandlas. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person, till exempel bilder på identifierbara personer och registreringsskyltar. Om ingen person eller någon annan uppgift som kan härledas till en viss person kommer med i bild, gäller inte dataskyddsförordningen eller kamerabevakningslagen.

Vilken typ av drönare använder sig kommunen av?

Drönaren som kommunen använder är en mindre modell, DJI PHANTOM 4 PRO. Startvikten för drönaren är ca 1,3 kg och flygtiden är maximalt ca 30 minuter.

Vilka produkter skapas av flygningarna?

Med hjälp av drönare kan vi skapa högkvalitativa mät, analys och 3D-visualiseringsprodukter som är mycket viktiga stöd i arbetet kring hur Nässjö planeras och byggs. Produkterna används i alla skeden, från detaljplaneprocessen fram till färdigställd byggnad eller mark.

Hur informeras allmänheten om flygningarna?

Drönaren är märkt med, ”Nässjö Tekniska Serviceförvaltningen, Kyrkogatan 2A, 0380-51 80 00”. Vid varje flygning bland bebyggelse finns i drönarpilotens närhet en skylt med texten ”Flygning pågår” och drönarpiloten bär varselkläder med texten ”Nässjö kommun”.

Syns jag på bilderna?

Drönaren tar bilder på mellan 50–120 meters höjd vilket gör att det är mycket svårt att urskilja individers ansikten i bilderna. Identifierbara personer tas bort i efterbearbetningen av bilderna.

Vad har piloten för utbildning?

Varje pilot är utbildad för den specifika drönaren och har kunskaper om flygsäkerhet och flygteknik.

Får jag ställa frågor till piloten?

Du får gärna ställa frågor innan eller efter genomförd flygning. Arbetet kräver full uppsikt över drönaren, därför får du inte störa piloten under själva flygningen.

Hur hanteras risker?

Vid drönarflygningar följs en rutin och checklista för säkerhet och funktionalitet av drönaren. Vid start och landning hålls drönaren alltid på ett säkerhetsavstånd på 10 meter från människor, djur och egendom. Drönarflygningar genomförs inte i kraftig vind, dålig sikt eller vid nederbörd.

För mer information:

datainspektionen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
transportstyrelsen.se/dronare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Expandera Minimera

Tekniska serviceförvaltningen
tekniska@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.