Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Snöröjning

Nässjö kommun ansvarar för snöröjning och halkbekämpning. Arbetet utförs av Nässjö affärsverk AB (NAV) med hjälp av externt upphandlade entreprenörer.

Prioritering

Prioriteringen av vinterunderhållet i Nässjö ska främja gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik. Målsättningen är att minska bilanvändningen för att värna om miljön och bromsa klimatförändringarna.

Gång- och cykelbanor är prioriterade. Där ska oskyddade trafikanter komma fram med säkert avstånd till bilister. Efter det kommer huvudgatorna där busstrafiken färdas och större gator in och ut ifrån staden. Sedan plogas villagator och parkeringar och därefter påbörjas efterarbete med putsning av snöhögar och vallar.

Trottoarer utanför privata fastigheter ansvarar fastighetsägaren för. Detta innebär snöröjning, halkbekämpning och isfria dagvattenbrunnar.

Större genomfartsvägar ansvarar Trafikverket för.
Så sköter vi vägar i Jönköpings län, Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Här finns karta över Nässjö tätorts prioriterade cykelstråk och huvudgator,
Snöröjningskarta Nässjö tätort.  Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kriterier för vinterväghållning ska ses som riktlinjer.

Hur lång tid tar det?

Varje distrikt tar cirka 8 timmar att ploga och halkbekämpa. Faktorer som påverkar tidsåtgången är bland annat hur mycket det snöar, framkomlighet i trafiken och förutsättningar hos de som ska utföra arbetet.

Vilka förutsättningar tar vi hänsyn till?

Nässjö kommun har ett geografiskt utsatt läge, där det ofta kommer mer snö än i grannkommunerna. Förändringar i klimatet har bidragit till snabbt svängande temperaturer vilket försvårar besluten om när snöröjarna ska kallas ut.

Vi tar också hänsyn till de stora kostnader som varje snöröjningsrunda innebär. I uppdraget ingår att alltid försöka använda personal och resurser så klokt och ekonomiskt som möjligt.

Beredskapsbefäl

De beredskapsbefäl som arbetar har god erfarenhet och deras bedömning görs för varje enskilt tillfälle, vilket är avgörande för de insatser som krävs. De tar även hänsyn till kommande dagars väderutsikter, vilket kan påverka besluten från timme till timme.

Förebyggande åtgärder

Alla kan hjälpas åt för att få en så säker och trivsam vinter som möjligt genom att:

  • Använda broddar, vinterdäck för cykel och sanda sin egen garageuppfart
  • Respektera datumparkeringen
  • Parkera helst bilen på egen tomt för att göra gator framkomliga för snöröjningsfordon
  • Skotta och halkbekämpa trottoaren framför egen tomt
  • Klippa häckar och träd som hänger ut över gång-/cykel- och bilvägar
  • Märka ut låga murar, häckar eller liknande med snökäppar

Tänk gärna på detta
De som arbetar med snöröjning i Nässjö kommun ställer upp på obekväma arbetstider och gör sitt bästa för att folk snabbt ska komma fram. De är värda ditt beröm!

Kontakt

Expandera Minimera

Synpunkter:
Kontaktcenter
0380-51 80 00

Akuta ärenden efter arbetstid:
SOS Alarm 
0380-102 24


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.