Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta är en handling som upprättas av kommunen i samband med ny- eller ombyggnation av byggnader. Denna är en del av underlaget vid ansökan om bygglov och med huset inritat bildar den en situationsplan.

Nybyggnadskartan visar fastighetens exakta läge och mått samt andra uppgifter såsom befintliga byggnader, gränser för byggrätt, planbestämmelser, ledningar, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande gator samt höjdangivelser. Det finns två typer av nybyggnadskarta:

Fullständig nybyggnadskarta

Vid ansökan om bygglov för nybyggnation av en- eller flerbostadshus, fritidshus, kontor, industri eller dylikt inom detaljplanelagt område behövs fullständig nybyggnadskarta.

Förenklad nybyggnadskarta

En förenklad nybyggnadskarta visar fastighetens läge i plan samt befintliga byggnader, men saknar innehåll som höjdinformation, planbestämmelser, information för vatten och avlopp, prickmark med mera.

Observera att det är samhällsplaneringsnämnden som beslutar om vilken typ av karta du behöver för att kunna pröva ditt ärende men det är du som byggherre som beställer detta underlag.

Tänk på att beställa din nybyggnadskarta i god tid. Kartenheten har som mål att leverera en nybyggnadskarta inom 15 arbetsdagar. Avgift för nybyggnadskartan tas ut enligt kommunens taxa.
Plan- och bygglovtaxa, Nässjö kommun Pdf, 335.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kostnadsexempel för år 2020

Taxan beror på tomtens storlek och prisbasbelopp, i exemplet är tomten 800 kvadratmeter.

Kostnadsexempel för karta

Typ av karta

Exkl. moms

Inkl. moms

Fullständig nybyggnadskarta

6.386 kr

7.983 kr

Förenklad nybyggnadskarta

4.683 kr

5.854 kr


E-tjänster

Anmälningar, ansökningar och beställningar via e-tjänst för dig som bygger nytt, bygger om eller ska riva.
E-tjänster - bygga, bo och miljö


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.