Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Studiehandledning och kartläggning

Det finns inget krav på att en elev ska ha kunskaper i svenska språket för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i skolan. Det är därför skolans ansvar att kartlägga inlärningssituationen och erbjuda studiehandledning när det behövs för att stötta eleven i sin kunskapsutveckling, oavsett vilka språkliga färdigheter eleven har.

Vad innebär studiehandledning?

  • Studiehandledning är en stödinsats och ett komplement till den ordinarie undervisningen.
  • Studiehandledning är en särskild åtgärd som beslutas av rektor.
  • Studiehandledning erbjuds från åk. 1 i grundskolan till åk. 3 på gymnasiet.

Kartläggning

Det är skolans ansvar att bedöma elevens kunskaper utifrån sitt första språk. För att få studiehandledning ska elevens rektor gjort en kartläggning av inlärningssituationen där det konstateras att kunskaperna i svenska språket är en orsak till bristande måluppfyllelse eller en begränsning för att nå högre måluppfyllelse. Omfattningen av studiehandledningen kan variera beroende på vad kartläggningen visar.

Ansöka om studiehandledning

Elevens rektor ansöker om studiehandledning till Enheten för flerspråkighet på en särskild blankett. Kartläggningen för eleven ska bifogas i ansökan. Det är alltså inte vårdnadshavaren som ansöker om studiehandledning.

Kontakt

Expandera Minimera

Enheten för flerspråkighet
0380- 51 76 85


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.