Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Kalkning

För att begränsa skadorna av försurad nederbörd sprider kommunen kalk i sjöar, vattendrag och på våtmarker.

Var sker kalkningen?

Det är främst de sydvästra och västra delarna av Nässjö kommun, framför allt sjöar och våtmarker längs Lagan och Huskvarnaån som är drabbade av försurning och därför kalkas.

Uppföljning

Varje år följer samhällsplaneringskontorets miljöenhet upp kalkningsinsatserna genom omfattande provtagningar och analyser på vattenkemin och det biologiska livet i sjöar och vattendrag.

Resultat

Nedfallet av försurande ämnen såsom svavel har minskat betydligt på senare år. Vi har dock inte nått lika bra resultat med att minska utsläppen av försurande kväveoxider som främst kommer från biltrafiken.  I de redan näringsfattiga miljöerna får växter och djur svårt att överleva. Det kommer ta lång tid innan marken som har påverkats av försurning återhämtar sig.

Kontakt

Expandera Minimera

Vid frågor om skräpplockardagarna kontakta:


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.