Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Energirådgivning för kulturhistoriska byggnader

Utöver det normala slitage våra byggnader utsätts för, är ombyggnationer för att uppfylla vår tids krav på energibesparingar en av de stora utmaningarna för våra kulturmiljöer.

Energibesparande åtgärder i kulturhistoriska byggnader

En byggnad har idag många krav på sig vad gäller komfort och energibesparing. Om vi här också lägger till ett bevarande av kulturhistoriska värden, blir utmaningarna allt större -men inte omöjliga!  Om vi enbart pratar med en energitekniker ligger fokus på själva energisparandet och de antikvariska värdena kan glömmas bort. Många energibesparande åtgärder behöver dock inte komma i konflikt med bevarandevärden så som tätning av fönster, effektivisering och modernisering av ventilations- och energisystem. För att spara energi kommer vi också långt på att byta till lågenergilampor, energisnåla apparater i kök och tvättstuga. Däremot gäller försiktighet vid ombyggnad av tak, byte av fönster/dörrar och tilläggsisolering av fasad. Forskarna har sett exempel på inkorrekt utförda åtgärder vilka medfört risk för fuktskador och försämrat inomhusklimat och endast med en ringa energibesparing. Men med kunskap om byggnadens äldre material och konstruktion, kan byggnaden energieffektiviseras utan att de kulturhistoriska värdena går förlorade.

Goda exempel från energimyndigheten

Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som Energimyndigheten initierat för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas.

Det är lätt att ta upp dåliga exempel på renoveringar och misslyckade åtgärder. Desto viktigare kan vara att belysa de positiva exempel som finns. På Energimyndighetens hemsida Spara och bevara Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., finns en särskild rubrik som heter Goda exempel. Där har exempel på lyckade lösningar när det gäller energieffektivisering i bevarandevärda hus listats. Här finner man även en kunskapsdatabas som innehåller bibliografiska referenser till artiklar och böcker som behandlar energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Fönster behöver inte bytas för att bli mer energieffektiva

Ett av exemplen vi kan läsa om på spara och bevara Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., är generaltullstyrelsens hus från 1700-talets andra hälft som ligger i Gamla stan i Stockholm. Huset fick nya isolerglas i samband med en renovering för att energieffektivisera huset 2014. Istället för att byta ut de äldre fönsterna, fick de istället nytt isolerglas i bågarna.  Isolerglaset syns inte och runt glaset sitter en dekorlist i trä som är i samma färg som runt fönstret för att smälta in. På så vis kan nu temperaturen regleras enklare i byggnaden, utan att stora kulturhistoriska värden gått förlorade. Efter glasbytet räknar fastighetsägaren med en minskning av energiförbrukningen på 18-19 procent per år och som bonus har byggnaden även fått en tystare och bättre arbetsmiljö som resultat av insatsen.

Läs mer på: Spara och bevara -Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.