Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Personuppgiftshantering - GDPR

Inom Nässjö kommuns organisation hanteras dagligen stora mängder personuppgifter. När du använder de tjänster som kommunen tillhandahåller eller när du på något sätt är i kontakt med kommunen samlar vi in personuppgifter om dig. Nedan beskriver vi hur Nässjö kommun behandlar dina personuppgifter.

Hur får vi in dina personuppgifter och vilka uppgifter behandlas?

När du kontaktar Nässjö kommuns kontaktcenter, förvaltningar eller bolag samlar vi in personuppgifter om dig. Det krävs för att fullgöra ansvaret inom exempelvis barnomsorg, ekonomiskt bistånd, bygglov eller om du har kontaktat oss via mejl, telefon, sociala medier eller använt någon av kommunens e-tjänster.

Nässjö kommun får även personuppgifter från andra än från dig. Sådana uppgifter kan komma från andra myndigheter eller hämtas från Skatteverkets tjänster för att användas för adressuppdateringar eller för att till exempel kontrollera vem som är vårdnadshavare för en omyndig person.

Vi behandlar personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningens (GDPR:s) föreskrifter. Behandlingen kan innebära att vi samlar in, lagrar, eller vidtar någon annan åtgärd med dina personuppgifter. Vi behandlar bara de uppgifter som vi behöver och vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda åtkomsten till dina personuppgifter. Önskar du ta del av information gällande en specifik personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss.

I Nässjö kommuns organisation ansvarar respektive nämnd och bolag för att dina personuppgifter behandlas lagligt och korrekt, det är alltså nämnderna och bolagsstyrelserna som är personuppgiftsansvariga.

Dina rättigheter

Du har rätt att ta kontakt med oss för att få veta vilka personuppgifter vi hanterar som rör dig. Handläggningen av din begäran påskyndas om du kontaktar berörd förvaltning direkt alternativt preciserar vilka verksamheter som avses. Du har också möjlighet att få felaktiga uppgifter rättade.

Klagomål över personuppgiftsbehandlingen kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndigheten: imy@imy.se. För kommunen finns även ett dataskyddsombud med uppdrag att bland annat ge information och kontrollera att lagstiftningen följs.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.