Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny
Äldreveckan 2023

Lust till livet - hela livet! Pågår 22-26 maj

Socialförvaltningen i siffror och text

Brukarundersökningar, Öppna jämförelser och enhets-undersökningar görs för att mäta kvalitén inom...

E-tjänster inom stöd och omsorg

Socialförvaltningens digitala tjänster för ärenden som rör stöd, vård och omsorg. Du använder e-legitimation...

Bli kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som hjälper den som har en funktions­nedsättning att bryta isolering och...

Orosanmälan
Vill du göra en anmälan?
Här hittar du information kring hur du gör en orosanmälan
Meny
Ta reda på vilken mat som serveras i veckan.