Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Kommunens organisation

Nässjö kommun har cirka 2 800 medarbetare som är anställda i någon av kommunens sex olika förvaltningar.

Kommunledningskontoret

 • Kommunledning
 • Medborgar- och verksamhetsstöd
 • Ekonomi
 • HR
 • Utveckling
 • Nässjö lärcenter

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Kulturskola

Socialförvaltningen

 • Myndighetsutövning
 • Hälso- och sjukvård
 • Äldreomsorg
 • Funktionshinderomsorg

Tekniska serviceförvaltningen

 • Arbetsutveckling
 • Bygg
 • Fastighet
 • Kost- och städ
 • Samhällsbyggnad

Kultur- och fritidsförvaltningen

 • Kultur
 • Fritid
 • Ungdom

Samhällsplaneringskontoret

 • Karta
 • Miljö
 • Plan- och bygg

Socialförvaltningen arbetar med sociala frågor och omsorg av våra äldre och funktionsnedsatta.

Bland annat beviljar förvaltningen ekonomiskt bistånd och hjälper människor med missbruksproblem. Socialförvaltningen utför stöd i ordinärt och särskilt boende utifrån målsättningen att ge stöd till bättre liv med god kvalitet vid varje möte.

Förvaltningschef
Anna Bunninger

Du kontaktar socialförvaltningen via kontaktcenter.

BU-förvaltningen arbetar med förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola och fritidshem.

Här jobbar framför allt lärare, förskollärare och fritidspedagoger. BU-förvaltningen har även hand om elevhälsan med specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, psykologer och skolläkare.

Förvaltningschef
Leif Landberg
leif.landberg@nassjo.se

Samhällsplaneringskontoret jobbar bland annat med hälso- och miljöfrågor.

Det är också hit du vänder dig om du exempelvis vill söka bygglov, anmäla att du ska installera en värmepump eller få energirådgivning. Här görs också de översikts- och detaljplaner som bland annat styr markanvändningen i kommunen. Förvaltningen ansvarar också för kommunens kartmaterial.

Förvaltningschef
Adis Baksic
adis.baksic@nassjo.se

Kultur och fritidsförvaltningen har hand om kommunens alla idrottsanläggningar.

De betalar bland annat ut bidrag till föreningar och ser till att kulturen i Nässjö lever. Även biblioteken och våra fritidsgårdar tillhör denna förvaltning.

Förvaltningschef
Anna Sandborn
anna.sandborn@nassjo.se

Tekniska serviceförvaltningen driver kommunens alla kök på skolor och äldreboenden.

Städning och förvaltning av kommunens lokaler ingår också i verksamhetsområdet. Vidare svarar förvaltningen för trafikfrågor, utbyggnad av nya bostads- och industriområden samt försäljning av industri- och bostadstomter

Förvaltningschef
Kenneth Johansson
kenneth.johansson1@nassjo.se

Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning.

Den har bland annat hand om kommunens gemensamma och övergripande frågor så som ekonomi, kommunikation, personalfrågor och e-utveckling. Här ingår också Nässjö lärcenter med ansvar för vägledning och integration samt vuxenutbildning. KLK servar och stöttar också de förtroendevalda i besluts- och beredningsarbetet. 

Kommundirektör
Malena Tovesson
malena.tovesson@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.