Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Kommunens organisation

Nässjö kommun har cirka 2 800 medarbetare som är anställda i någon av kommunens sex olika förvaltningar.

Varje förvaltning styrs av en eller två nämnder.

Kommundirektör är Malena Tovesson.

Illustration som i text beskriver organisationen med förvaltningarna och deras tillhörande avdelningar och enheter.

Kommunledningskontoret

 • Kommunledning
 • Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling
 • Medborgar- och verksamhetsstöd
 • Ekonomiavdelningen
 • HR-avdelningen
 • Utvecklingsavdelningen
 • Nässjö lärcenter

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Kulturskola

Socialförvaltningen

 • Ledningskontor
 • Avdelning myndighetsutövning
 • Avdelning hälso- och sjukvård
 • Avdelning äldreomsorg
 • Avdelning funktionshinder

Tekniska serviceförvaltningen

 • Arbetsutvecklingsavdelningen
 • Byggavdelningen
 • Fastighetsavdelningen
 • Kost- och städavdelningen
 • Samhällsbyggnadsavdelningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

 • Kultur
 • Fritid
 • Evenemang

Samhällsplaneringskontoret

 • Kartenheten
 • Miljöenheten
 • Plan- och byggenheten

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.