Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Biltrafik

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Jag bor vid Handskerydsvägen i Nässjö och där kör många bilister väldigt fort. Kör bilister i laglig fart blir de ofta omkörda och då är det inte trevlig känsla att vara mötande cyklist eller fotgängare. Det är inte ovanligt att bilister ”kompisar” kör om varann för skoj skull då vägen är bred eller gasar på i början av vägen och kör väldigt fort tills de behöver bromsa då vägen svänger. Vad är era planer för att komma till rätta med detta problem?

Signatur: Pia

Svar från SAFE

Ska jag vara formell, så är det en polisfråga att ta fast kriminella människor. Jag utgår från att polisen fått ett antal anmälningar från dig.
Det enda farthindret ligger vid övergångsstället uppe på Isåsavägen.
Vi har farthinder på många ställen och samtidigt ska det vara lätt för t ex räddningstjänst och ambulans. Detta har ju varit en diskusdion när det gäller Brogatan.
Det gör att det inte går att göra för mycket farthinder.
Det enda är om polisen har fartkontroll.
Jag brukar ibland säga att vi kan låta potthålen vara kvar - det håller hadtigheten nere. Litet på skoj fast jag vet att det är en allvarlig fråga.

Besvarad 4 juni 2018 av Uno Kenstam

Svar från Miljöpartiet

Jag kan ju svara som de flesta politiker ofta svarar när det gäller trafikproblem: att det är ett polisiärt problem. Och det är kanske delvis. Vi har det här problemet i hela Nässjö, hela Bodafors och alla andra kransorter, och i Vetlanda, Landskrona, Malmö, Östersund osv. Det behövs alltså 50000 poliser ytterligare bara för trafikövervakning eller lika många fartkameror. Nej, det finns tre saker vi kan göra: 1) Ta bort så mycket biltrafik som möjligt i Nässjö stad, t.ex trängselavgifter, bilfria zoner 2)Trafikhinder på alla gator där fortkörning är vanlig 3) Öka upplysning och utbildning

Besvarad 5 juni 2018 av Michael Wallin

Svar från Socialdemokraterna

Hej
Helt rätt som du skriver i din fråga, vi har breda gator i Nässjö. Lika rätt har du i det att en del bilister väljer att överträda de hastighets- och säkerhetsbestämmelser som finns. Detta är en fråga som vi i kommunledningen tar upp med Polisen på våra överläggningar. De gör hastighetskontroller på olika gator med jämna mellanrum. jag kommer ta upp din fråga vid nästa träff med dem.
En del gator byggs smalare i samband med ombyggnad för att ge plats för gång och cykelväg. En smalare gata ger också lägre fart.

Besvarad 4 juni 2018 av Anna-Carin "Anci" Magnusson


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.