Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Vad räknas som inkomst?

Avgiften för förskola och fritidshem baseras på inkomsten i ditt hushåll. Som hushåll räknas ensamstående, makar eller sambor. Par som är folkbokförda på samma adress räknas också som ett hushåll, även om barnet inte är gemensamt.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas alla inkomster, bidrag och ersättningar där du betalar skatt, till exempel:

 • Hushållets bruttoinkomst (inkomst före skatt) från anställning eller uttag från eget företag (t.ex. lön och andra ersättningar i anslutning till anställning)
 • Arvoden
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning
 • Sjukbidrag
 • Pensionsförmån (ej barnpension)
 • Livränta (den skattepliktiga delen)
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning m.m för värnpliktiga
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Övriga skattepliktiga förmåner och inkomster

Följande inkomster, bidrag och ersättningar räknas inte som avgiftsgrundande inkomst. Om hushållets inkomster endast består av följande alternativ betalar du/ni den lägsta avgiften för er plats på förskola och fritidshem:

 • Allmänt eller förlängt barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Handikappersättningar
 • Hemsjukvårdsbidrag
 • Inkomst av kapital
 • Socialbidrag
 • Underhållsbidrag
 • Bidragsförskott
 • Studiemedel
 • Introduktionsbidrag

Kontakt

Expandera Minimera

Fakturafrågor och tillämpningsregler,
förskola och fritidshem

Administratör
Emelie Hedström
emelie.hedstrom@nassjo.se
0380‐51 83 41

Åsa Karlsson
asa.karlsson@nassjo.se
0380-51 83 39


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.