Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Grävtillstånd

För att få gräva och schakta i kommunens mark krävs att du har ett godkänt grävtillstånd.

Du ansöker om grävtillstånd genom att fylla i en blankett. I samband med ansökan av grävtillstånd tar du på dig följande ansvar:

  • Ansvara för kontroll av lednings- och kabelanvisningar från övriga ledningsägare.
  • Följa anvisningar för schaktningsarbeten i gata och park.
  • Inneha godkänd TA-plan (trafikanordningsplan) enligt Nässjö kommuns riktlinjer.
  • Se till att godkänd utbildning finns vid arbete inom vägområde.
  • Stå för kostnaden för återställning.

Ett beviljat grävtillstånd innebär inte att den som söker har rätt att lägga ner nya ledningar i kommunens mark. I botten behöver ett markavtal finnas som reglerar denna rättighet.

Kontakt

Expandera Minimera

Tekniska serviceförvaltningen
Nässjö Kommun
571 80 Nässjö
0380-51 80 00
tekniska@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.