Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Grävtillstånd

Grävtillstånd

För att få gräva och schakta i kommunens mark krävs att du har ett godkänt grävtillstånd.

Du ansöker om grävtillstånd genom att fylla i en blankett. I samband med ansökan av grävtillstånd tar du på dig följande ansvar:

  • Ansvara för kontroll av lednings- och kabelanvisningar från övriga ledningsägare.
  • Följa anvisningar för schaktningsarbeten i gata och park.
  • Inneha godkänd TA-plan (trafikanordningsplan) enligt Nässjö kommuns riktlinjer.
  • Se till att godkänd utbildning finns vid arbete inom vägområde.
  • Stå för kostnaden för återställning.

Ett beviljat grävtillstånd innebär inte att den som söker har rätt att lägga ner nya ledningar i kommunens mark. I botten behöver ett markavtal finnas som reglerar denna rättighet.

Blankett grävstillståndPDF

 

Kontakt

Expandera Minimera

Tekniska serviceförvaltningen
Nässjö Kommun
571 80 Nässjö
0380-51 80 00
tekniska@nassjo.se

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.