Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Synpunkter och klagomål på skola och utbildning

Enligt skollagen ska alla verksamheter som bedriver utbildning ha rutiner för att ta emot och utreda skriftliga klagomål. Här kan du läsa mer om våra rutiner för klagomål mot utbildning.

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar och du är missnöjd med en skola eller utbildning ska du i första hand vända dig till klassföreståndaren eller personalen på förskolan, skolan eller fritidshemmet. Om ni inte lyckas lösa problemet och du fortfarande är missnöjd ska du vända dig till ansvarig rektor eller förskolechef.

Är du fortfarande missnöjd efter samtal med rektor eller förskolechef kan du lämna in ett skriftligt klagomål.

Så här gör du / så här går det till:

  • Du lämnar in ditt skriftliga klagomål till Barn- och utbildningsförvaltningen genom webbformuläret Klagomål mot utbildning eller genom att fylla i blanketten Klagomål mot utbildning Pdf, 50.7 kB.. Du kan också be personalen på din skola (till exempel klassföreståndare, elevhälsans personal, elevrådet, elevskyddsombuden eller kansliet) om en blankett.
  • Det skriftliga klagomålet blir en allmän handling och diarieförs på Barn- och utbildningskontoret (om det finns uppgifter som ska sekretessbeläggas görs detta naturligtvis).
  • Du får ett ”kvitto” på att ditt klagomål har tagits om hand.
  • Ditt klagomål utreds av verksamhetschefen eller gymnasiechefen.
  • Inom 14 dagar från att klagomålet lämnades in ska du få återkoppling om ditt ärende.
  • När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar från verksamhetschefen eller gymnasiechefen.

Formulär - Klagomål mot utbildning

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

Kontakt

Expandera Minimera

Barn- och utbildningsförvaltningen
0380 -51 72 20
bukontoret@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.