Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Synpunkter och klagomål på skola och utbildning

Enligt skollagen ska alla verksamheter som bedriver utbildning ha rutiner för att ta emot och utreda skriftliga klagomål. Här kan du läsa mer om våra rutiner för klagomål mot utbildning.

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar och du är missnöjd med en skola eller utbildning ska du i första hand vända dig till klassföreståndaren eller personalen på förskolan, skolan eller fritidshemmet. Om ni inte lyckas att lösa problemet kan du i följande ordning vända dig till:

* Föredrar du att skriva en blankett kan du be personalen (till exempel klassföreståndare, elevhälsans personal, elevrådet, elevskyddsombuden eller kansliet) om en sådan.

Hantering av ditt ärende

  • Klagomål som du skickar via e-tjänst eller blankett blir en allmän handling och diarieförs på Barn- och utbildningskontoret (om det finns personuppgifter eller andra uppgifter som ska sekretessbeläggas görs detta naturligtvis).
  • Du får ett ”kvitto” på att ditt klagomål har tagits om hand.
  • Ditt klagomål utreds av verksamhetschefen eller gymnasiechefen.
  • Inom 14 dagar från att klagomålet lämnades in ska du få återkoppling om ditt ärende.
  • När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar från verksamhetschefen eller gymnasiechefen.

Kontakt

Expandera Minimera

Barn- och utbildningsförvaltningen
0380-51 72 20
bukontoret@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.