Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Allmänhetens frågestund

Vid två tillfällen per år har du som kommuninvånare möjlighet att ställa frågor om kommunal verksamhet till dina politiker.

Så här gör du

Skicka din skriftliga fråga, minst 10 dagar före frågestunden, till Nässjö kommun, 571 80 eller per e-post till kommunstyrelsen@nassjo.se. Märk kuvertet eller e-postmeddelandet med "Allmänhetens frågestund". Kom ihåg att uppge ditt namn - anonyma frågor besvaras inte. Frågorna ska gälla kommunens verksamhetsområden.

Datum för nästa allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund, datum 2024

På frågestunden

Frågan kan läsas upp av antingen dig eller kommunfullmäktiges ordförande. Bakgrund och beskrivning av frågan får inte vara längre än att den kan läsas upp på tre minuter och den ska avslutas med en precis fråga. Den som lämnar en fråga till allmänhetens frågestund får inte vara anonym.

Om flera personer ställer samma fråga så kan dessa besvaras samtidigt. Efter att frågan besvarats får frågan debatteras av kommunfullmäktiges ledamöter i maximalt tio minuter. Du får inte delta i den politiska debatten. Frågan kan inte bli föremål för några beslut. Debatten avslutas, om så önskas, med en slutkommentar från frågeställaren om maximalt fem minuter.

Vem svarar på frågorna?

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier, ordförande i nämnder och styrelser samt gruppledare för invalda partier deltar alltid.

Frågestunden är offentlig, vilket innebär att kommuninvånarna är välkomna att närvara för att lyssna till debatten. Reglerna för frågestunden finns att läsa i författningssamlingen.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.