Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Förhandsbesked

Om du planerar att utföra en åtgärd som kräver bygglov kan du ansöka om förhandsbesked. Ett förhandsbesked anger om din planerade åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte.

Att ansöka om förhandsbesked är generellt mer aktuellt utanför detaljplanelagt område, till exempel om du har tänkt stycka av en fastighet för att bygga ett enbostadshus.

Om du får ett positivt förhandsbesked behöver en bygglovansökan göras inom två år.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

När du ansöker om ett förhandsbesked behöver du skicka in:

  • Ansökan
  • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500 som tydligt visar din sökta åtgärd.
  • Eventuellt en översiktskarta

Fler ritningar eller mer information kan behövas beroende på åtgärd.

E-tjänster

Anmälningar, ansökningar och beställningar via e-tjänst för dig som bygger nytt, bygger om eller ska riva.
E-tjänster - bygga, bo och miljö


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.