Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Värdefulla naturområden

I Nässjö kommun finns det flera naturområden som är skyddade på olika sätt.

Naturreservat

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden, och de kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet.  I Nässjö kommun finns det 6 naturreservat varav ett är kommunalt.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att värna om de arter och livsmiljöer som är av gemensamt intresse för EU-länderna. I Nässjö kommun finns det 16 Natura 2000-områden.

Andra aktuella skyddsformer

Andra aktuella skyddsformer är till exempel naturvårdsavtal, djur- och växtskyddsområde, strandskyddsområde, vattenskyddsområde, naturminne och biotopskyddsområde.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.