Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Kontakt/Om Brinellgymnasiet

Brinellgymnasiet började undervisa elever hösten 1971. Då var skolan helt nybyggd - "en läroanstalt byggd för nuets och framtidens undervisning". I början av 2000-talet gjordes en stor renovering av skolbyggnaden som var klar 2008.

Richard Weibull, gymnasiechef
0380-51 88 50
E-post

Ansvarsområden
Elevboende, ledningsgrupp, vaktmästeri

Samuel Korpegård, administrativ chef
0380-51 88 88
E-post

Ansvarsområden
Administration, bibliotek, café

Liselotte Thure, rektor och enhetschef elevhälsan
0380-51 80 59
E-post

Ansvarsområden
Anpassad gymnasieskola
Introduktionsprogrammen
Elevhälsan (Elevcoacher, kuratorer, skolsköterskor, speciallärare, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare)

Lisa Mabro, enhetschef flerspråksenheten och biträdande skolledare

0380-51 81 77
E-post

Ansvarsområden
Flerspråksenheten

Lena Ringborg, ekonom

0380-51 88 49
E-post

För mer information och kontakt,

Till oss studie- och yrkesvägledare är du innan och under din studietid välkommen med frågor som rör dina studier och/eller din studiesituation.

Vi kan hjälpa till med information om de olika programmen, inriktningar och kursval med mera och det är också till oss du vänder dig när du önskar byta någon kurs eller om du vill byta program.

Vi informerar om yrkesval och vidare studier, vad som gäller om man önskar läsa vidare på högskola eller andra eftergymnasiala utbildningar. Det kan handla om behörighetsregler, hur man räknar ut sitt jämförelsetal, meritpoäng med mera.Information ges klassvis men även enskilt till elever som önskar det.

Vägledningssamtal är vår profession – om du känner dig osäker på vad du vill göra i framtiden och behöver bolla dina idéer och tankar med någon är du välkommen att kontakta oss!

Anna Ferngren Porss
Studie- och
yrkesvägledare

0380-51 79 42
anna.ferngren-porss@nassjo.se

Program
El- och energiprogrammet
Hantverksprogrammet
Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet

Kristina Adolfsson
Studie- och
yrkesvägledare

0380-51 88 74
kristina.adolfsson@nassjo.se

Program
Bygg- och
anläggningsprogrammet
Introduktionsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Marie Gustafsson
Studie- och
yrkesvägledare

0380-51 83 71
marie.gustafsson@nassjo.se

Program
Anpassad gymnasieskola
Barn- och fritidsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Försäljnings- och serviceprogrammet

Brinellgymnasiet började undervisa elever hösten 1971. Då var skolan helt nybyggd - "en läroanstalt byggd för nuets och framtidens undervisning". I början av 2000-talet gjordes en stor renovering av skolbyggnaden som var klar 2008.

I början av 1960-talet kom det nya skolreformer. Då togs beslutet att en ny skolbyggnad skulle uppföras som uppfyllde de krav som den nya gymnasiereformen ställde ifråga om lokaler. Arbetet med Brinellgymnasiet, som då kallades Brinellskolan, pågick 1966-1971. Höstterminen 1971 öppnades skolan upp för de första eleverna.

Det anordnades en arkitekttävling om gymnasiebyggnad i Nässjö som avgjordes i april 1967. Förslaget som vann kallades "I dag" - en skola för morgondagen. Arkitekterna bakom förslaget var Gösta Uddén och Olle Wåhlström.

De skriver bland annat så här om Brinellgymnasiets ursprungliga utformning: "I arkitekturen idag finns det stora risker för monotoni. Vi får byggnader som inte "talar till oss", som vi blir likgiltiga inför. Vår genomgående strävan i arbetet med byggnadens utformning har därför varit att motverka sådana tendenser genom variationer och kontraster som ger en karaktäristisk miljö, som vi hoppas skall kännas stimulerande att arbeta i för elever, lärare och övriga anställda."

Även exteriören skapades av en arkitekt, nämligen trädgårdsarkitekt Gunnar Martinsson. Skolgården bestod bland annat av tegelklädda slänter, en två meter hög planterad jordvall och ett stort antal oxlar. Gunnar skriver bland annat så här om skolans uterum: "Det slutintryck som varit mål för vårt arbete är en anläggning inbäddad i grönska lätt att underhålla och trevlig att vistas i med spännande och annorlunda uterum".

I början på 2000-talet hade Brinellgymnasiet fyllt 30 år och moderna utbildningslokaler efterfrågades. En stor renovering genomfördes då. Den var klar 2008 och de nya/renoverade lokalerna inrymmer dagens gymnasieundervisning.

Kontakt

Expandera Minimera

brinellgymnasiet@nassjo.se
0380-51 88 43

Adress
Brinellgatan 52
571 35 Nässjö

Sjukanmälan elever
Anmäl ledighet och frånvaro i Edlevo

Receptionen/Lärare
0380-51 88 43
Öppet 08.00-16.00

Antagning
Ann Björkbom-Tegheim
0380-51 88 42
ann.bjorkbom-tegheim@nassjo.se

Elevhälsa

Elevboende

Brinellsalongen

Vill du ha en kopia på dina betyg?
Använd e-tjänsten för betyg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Busskort
Ann Björkbom-Tegheim
0380-51 88 42
ann.bjorkbom-tegheim@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.