Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Samhällsvetenskapsprogrammet

Här fördjupar du dina kunskaper om hur samhällen och världen ser ut och fungerar politiskt, socialt, religiöst och kulturellt. Om du är intresserad av vår värld och människorna som lever i den så är detta ett program för dig.

På Samhällsvetenskapsprogrammet får du lära dig att se världen ur ett större perspektiv, få en djupare förståelse för att kunna påverka samhället vi lever i. Detta får du genom att läsa de samhällsvetenskapliga ämnena som grund. Även kurser som rör psykologi, filosofi, demokrati och kommunikation tillhör utbildningen. Du utvecklar förmågan att ta ställning och ifrågasätta olika samhällsfrågor samt får handlingsberedskap för en värld som ständigt förändras. I årskurs 2 väljer du inriktning för att ytterligare bredda dina kunskaper om hur samhället fungerar - ur ett psykologiskt, medialt perspektiv eller samhällsvetenskapligt.

Nationella inriktningar

Här läser du mycket psykologi och fördjupar dig i kurser där du lär dig om hur människor fungerar i olika sammanhang och relationer. Inriktningen lyfter fram kommunikation och vikten av ledarskap, grupprocesser och konflikthantering. I sociologi får du lära dig hur vi som individer styrs av olika gruppers åsikter och attityder. Är du intresserad av människor, människors samspel, beteende och relationer så är detta en inriktning för dig.

Här lär du dig hur massmedier som radio, TV och tidningar arbetar samt hur dessa massmedier påverkar dig och samhället. Du får även praktiskt lära dig medieproduktion inom digitalt skapande, till exempel stillbildsfotografering, ljudproduktion samt film- och TV-produktion. Du får en grundläggande kunskap inom journalistik, medier och reklam. En viktig del är även att du lär dig förstå andra kulturer, livsstilar och mediers påverkan. Du får lära dig grunderna i ett par av Adobeprogrammen, i första hand Photoshop och Premiere Pro.

Här fördjupar du dina kunskaper om hur samhällen och världen ser ut och fungerar. Du kommer att läsa samhällskunskap och historia men också kriminologi, religion och geografi. Du får kunskaper om hur vårt och andra samhällen fungerar politiskt, socialt, religiöst, kulturellt och ekologiskt. Om du är intresserad av globala frågor, vill arbeta för någon internationell organisation eller arbeta med att representera Sverige utomlands är detta inriktningen för dig. I kursen Internationella relationer läggs fokus på hur olika stater, internationella organisationer, multinationella företag och massmedier samspelar med varandra på den internationella arenan.

Vidare studier

Programmet förbereder dig för fortsatta studier på universitet och högskola. Exempel på utbildningar där Samhällsvetenskapsprogrammet bildar en god grund är jurist, psykolog, socionom, statsvetare, polis, journalist, lärare, stadsplanerare, beteendevetare, religionsvetenskap och teologi med mera.

Utbildningsplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Historia 1b, 100 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1b, 100 p
Matematik 2b, 100 p
Naturkunskap 1b, 100 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1b, 100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 , 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen
Psykologi 1, 50 p
Filosofi 1, 50 p

Moderna språk, 200 p
Franska
Spanska
Tyska

Individuellt val, 200 p

Inriktningar och programfördjupning, 750 p
- Beteendevetenskap
Kommunikation, 100 p
Ledarskap och organisation, 100 p
Psykologi 2a, 50 p
Samhällskunskap 2, 100 p
Sociologi, 100 p
Programfördjupningar
Engelska 7, 100 p
Etnicitet och kulturmöten, 100 p
Psykologi 2b, 50 p
Religionskunskap 2, 50 p

 • - Medier, information och kommunikation
  Journalistik, reklam och information 1, 100 p
  Medieproduktion 1, 100 p
  Medier, samhälle och kommunikation 1, 100 p
  Psykologi 2a, 50 p
  Programfördjupningar
  Engelska 7 , 100 p
  Film- och tv-produktion 1, 100 p
  Medieproduktion 2, 100
 • - Samhällsvetenskap
  Geografi 1, 100 p
  Historia 2a, 100 p
  Religionskunskap 2, 50 p
  Samhällskunskap 2, 100 p
  Samhällskunskap 3, 100 p
  Programfördjupningar
  Engelska 7, 100 p
  Internationella relationer, 100 p
  Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering i kriminologi, 100p

Gymnasiearbete, 100 p

Ansökningskoder vid gymnasieval
SA - Samhällsvetenskapsprogrammet
IMVSA - Programinriktat val mot SA

Kontakt

Expandera Minimera

Arbetslagsledare
Linda Eliasson
0380-51 86 11
linda.eliasson@nassjo.se

Studie- och yrkesvägledare
Kristina Adolfsson
0380-51 88 74
kristina.adolfsson@nassjo.se

Rektor
Tobias Lindell
0380-51 88 45
tobias.lindell@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.