Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Vanliga frågor om hälsoskyddsverksamhet

Vilka hälsoskyddsverksamheter är anmälningspliktiga?

I 38 § SFS1998:899 ”förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd” hittar du de verksamheter som kräver anmälan.

  1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg

  2. bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt används av många människor

  3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.

Är du osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig eller inte kan du kontakta miljöenheten på samhällsplaneringskontoret för bedömning.


Vad händer om jag glömmer att anmäla?

Har du inte anmält din anmälningspliktiga verksamhet innan du startar får du betala en miljösanktionsavgift. Avgiften är densamma i hela landet och ska betalas oavsett om överträdelsen begåtts avsiktligt eller av misstag.

Mer information: Förordningen om miljösanktionsavgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gäller för inte anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter?

Miljöenheten på Samhällsplaneringskontoret utövar regelbunden/återkommande tillsyn över alla typer av hälsoskyddsverksamheter och andra lokaler och anläggningar enligt I 45 § SFS1998:899 ”förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd”

De verksamheter som ska ägnas särskild uppmärksamhet är:

  • byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen
  • lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande
  • samlingslokaler där många människor brukar samlas
  • hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad
  • idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor
  • lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling
  • lokaler för förvaring av djur.

Måste jag betala avgift för tillsynen?

Alla anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter samt även de som inte är anmälningspliktiga samt de byggnader, lokaler och anläggningar i övrigt enligt 45 § SFS1998:899 betalar en tillsynsavgift det året verksamheten kontrolleras. Tillsynsavgiften är baserad på vår höglandstaxa.

Mer information: Taxor och avgifter

Vad är egenkontroll och måste jag ha en sådan?

Har du en anmälningspliktig verksamhet omfattas du av egenkontrollförordningen (1998:901). Det innebär att du ska ha en skriftlig dokumentation av egenkontrollen.

Egenkontroll är ett förebyggande arbete där du ska planera och ha kontroll över verksamheten för att minska påverkan på hälsa och miljö.

Även verksamheter som inte är anmälningspliktiga har en skyldighet enligt miljöbalken att ha kontroll på sin verksamhet för att skydda människors hälsa eller miljön.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.