Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Installera solpaneler

Här kan du se vad du ska tänka på när du installerar en solcellsanläggning.

Om bygglovet

Det är bygglovsbefriat att bygga en solcellsanläggning på en- eller tvåbostadshus om den följer takets lutning. I vissa fall krävs dock bygglov.

  • Anmälan krävs när solcellsanläggningen byggs på ett flerbostadshus eller en industribyggnad.
  • Bygglov krävs om solcellspanelerna är vinklade och inte följer takets lutning, det gäller oavsett byggnadstyp.
  • Bygglov krävs om fastigheten ligger inom totalförsvarets påverkansområde.
  • När en anläggning ska byggas på mark eller på en fasad kontaktas plan- och byggavdelningen på samhällsbyggnadskontoret för en bedömning av vilka krav som gäller.

Det kan finnas andra krav som ställs på just din byggnad, exempelvis om byggnaden är värdefull ur kulturmiljösynpunkt eller att det krävs en reglering i detaljplanen. Rekommendationen är att alltid ta kontakt med plan- och byggavdelningen på samhällsplaneringskontoret innan du påbörjar att bygga solcellsanläggningen.

Säkerhetshöjande åtgärder vid installation av solcellsanläggning

Följ alltid räddningstjänstens rekommendationer vid installation av solceller oavsett om den är bygglovspliktig eller inte.
Solceller, Höglandets räddningstjänstförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan

Du gör ansökan om bygglov via e-tjänst,
E-tjänster - bygga nytt, bygga om eller riva

Tänk på detta i utformningen av solpaneler

Solpanelerna bör:

  • vara samlade i ett eller flera sammanhållna block.
  • ha samma symmetriska uppbyggnad som fasaden.
  • vara tydligt indragna från gavel, takfot och nock, så att tak-/fasadmaterial under solpanelerna alltid framträder.
  • ha samma färg som takmaterialet.
  • ha ramar som inte är synliga.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.