Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Kommunen som markägare

Nässjö kommun är en stor markägare, bland annat av skogs- ängs- och åkermark vars syfte är att användas för friluftsliv och idrott. Marken är också en reserv för kommunens framtida utveckling.

Den kan exempelvis exploateras, arrenderas ut en längre tid eller upplåtas tillfälligt. Det är också planlagd mark som kan säljas till de ändamål som planen anger, och allmän platsmark som gator, torg och parker.

Kommunens mark finns framför allt i, och i anslutning till, våra tätorter - främst runt Nässjö stad.

Arrende- och nyttjanderättsavtal

Kommunen äger mark som går att avtala om att få använda; det kallas för markupplåtelse. Avtal kan skrivas om nyttjanderätt eller arrende för längre eller kortare tid beroende på ändamål. För upplåtelse av allmän plats, gata eller torg gäller andra regler.

Köp och försäljning av mark

Kommunen säljer planlagd mark för olika ändamål, exempelvis villatomter.
Se lediga villatomter på Nässjökartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mark för handel, industri, lager och övriga verksamheter.
Nässjökartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För försäljning av villatomter gäller särskilda regler och det finns en tomtkö.

Mer information: Tomtkö

För försäljning av mark för verksamheter eller bostadsprojekt kontaktar du Nässjö kommuns samhällsbyggnadsavdelning.

Kommunal mark med kommunala byggnader

Fastigheter som är bebyggda med kommunala byggnader såsom skolor, förskolor, särskilda boenden osv. förvaltas av tekniska serviceförvaltningens fastighetsavdelning.

Kontakt

Expandera Minimera

Mark- och exploateringsingenjör
Albina Petrosyan
0380-51 81 99
albina.petrosyan@nassjo.se

Kommunal mark med kommunala byggnader
Tekniska serviceförvaltningen
0380-51 80 00
tekniska@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.