Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Privatpersoner - information egen brunn

Privatpersoner - information egen brunn

Det är du som brunnsägare som har ansvar för att vattnet har bra kvalitet. Som brunnsägare bör du regelbundet ta prover på ditt dricksvatten. Att lukta och smaka räcker inte för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten.

Testa minst vart tredje år

Som brunnsägare bör du regelbundet ta prover på ditt dricksvatten. Många brunnsägare tar bara prov på dricksvattnet när de märker förändringar i smak, lukt eller färg. Livsmedelsverket rekommenderar att du provtar ditt vatten minst vart tredje år. Om du har, eller har haft, problem med brunnsvattnet är det lämpligt att provta vattnet oftare.

Är det fler än två fastigheter som är anslutna till samma vattentäkt bör brunnsvattnet provtas minst en gång per år.

Dricker små barn vattnet bör du vara extra noggrann med att provta, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen, till exempel fluorid, bly, koppar och nitrit.

Rabatt på Trygghetspaketet under 2018

Nässjö kommun fortsätter sitt samarbete med SYNLAB under 2018 med att kontrollera dricksvatten för er med egen brun. Ni får 20% rabatt på Trygghetspaketet med koden NÄSSJÖ2018.

Se vidare information om kontroll av ditt vatten.PDF

Livsmedelsverket har mer information och råd om egen brunn och provtagning.

Låga vattennivåer – vattenbrist

Höglandets Räddningstjänst tillsammans med Nässjö kommun informera om olika åtgärder som fastighetsägare med egna vattenbrunnar kan göra.

Här finns mer information till fastighetsägare med egna vattenbrunnar.PDF

 

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.