Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Privatpersoner - information egen brunn

Det är du som brunnsägare som har ansvar för att vattnet har bra kvalitet. Som brunnsägare bör du regelbundet ta prover på ditt dricksvatten. Att lukta och smaka räcker inte för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten.

Testa minst vart tredje år

Som brunnsägare bör du regelbundet ta prover på ditt dricksvatten. Många brunnsägare tar bara prov på dricksvattnet när de märker förändringar i smak, lukt eller färg. Livsmedelsverket rekommenderar att du provtar ditt vatten minst vart tredje år. Om du har, eller har haft, problem med brunnsvattnet är det lämpligt att provta vattnet oftare.

Är det fler än två fastigheter som är anslutna till samma vattentäkt bör brunnsvattnet provtas minst en gång per år.

Dricker små barn vattnet bör du vara extra noggrann med att provta, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen, till exempel fluorid, bly, koppar och nitrit.

Livsmedelsverket har mer information och råd om egen brunn och provtagning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvar

Det är du som privatperson/fastighetsägare som ansvarar för provtagning av enskilt vatten. Information om vattentester från egen brunn/enskilt vatten hittar du via nedanstående länk:

Tolka resultat av din dricksvattenanalys (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Laboratorier

Företaget Swedac har lista över ackrediterade laboratorier som utför kontroll av dricksvatten:

Swedac ackrediteringsregister | Swedac

Låga vattennivåer – vattenbrist

Höglandets Räddningstjänst tillsammans med Nässjö kommun informera om olika åtgärder som fastighetsägare med egna vattenbrunnar kan göra:

Information till fastighetsägare med egna vattenbrunnar. Pdf, 265 kB, öppnas i nytt fönster.Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.