Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Medborgardialog om gång och cykel

Vilka platser i Nässjö kommun behöver bli bättre för cyklister och fotgängare?

Under hösten 2023 genomfördes en medborgardialog om vilka platser i Nässjö kommun som behöver bli bättre för de som cyklar eller går. Många svar kom in från kommuninvånare som vill bidra till att förbättra trafikmiljön i hela kommunen.

Längre ner på sidan hittar du kartor som visar vilka platser som behöver förbättras.

Vissa synpunkter berör statlig väg och dessa kommer skickas till Trafikverket, som är väghållare. Synpunkter som berör kommunala gator och vägar sammanställs i en lista där de prioriteras utifrån hur väl de bidrar till att uppfylla målen för Nässjö kommuns trafikstrategi. Målen är:

  1. Andelen resor med gång-, cykel- och kollektivtrafik inom, till och från Nässjö stad ska öka medan andelen resor med bil ska minska.
  2. Trafikmiljöer där barn och unga rör sig i stor utsträckning ska vara trafiksäkra.
  3. Det ska vara enkelt och säkert att gå och cykla till angelägna målpunkter i Nässjö stad och de större kransorterna.
  4. Vägbunden kollektivtrafik ska vara robust, tidtabellen ska kunna hållas.
  5. Halterna av bensen, kvävedioxid och partiklar (PM10) ska inte överskrida riktvärdena i miljömålet Frisk luft.

Medborgardialogen var en del av arbetet med att revidera Nässjö kommuns trafikstrategi som beräknas vara klar våren 2024.

Läs mer om Nässjö kommuns satsningar på ett hållbart resande
Ett år med globala målen i Nässjö

Översiktlig karta med förslag på platser som behöver förbättras för gång och cykel i Nässjö kommun.
Förslag på platser som behöver förbättras för gång och cykel i Nässjö tätort.

Kontakt

Expandera Minimera

Projektledare
Karolina Haag Sjöberg
karolina.haagsjoberg@nassjo.se
0380-51 80 42


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.