Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Utstakning

Utstakning innebär att den tilltänkta byggnadens läge markeras på marken enligt det bygglov du har fått beviljat. Utstakning görs av mätningsingenjörer, antingen från kommunen eller fristående sakkunnig som blivit godkänd av kommunen.

En utstakning sker oftast i två steg:

Grovutstakning utförs i samband med schaktning för att säkerställa att man förbereder markarbetet på rätt plats. Vid grovutstakning markeras byggnadens hörn med stakkäppar.

Finutstakning sker efter schaktning men innan gjutning av grunden. Utstakningen görs normalt med profiler utanför byggnadens hörn. Sedan spänns trådar upp mellan profilerna som visar fasadliv.

Profiler (profilstolpar och profilbräda) sätts upp av sökande och placeras lämpligen ca 1-1,5m utanför hushörnen. Dessa ska vara uppsatta innan kommunen kommer ut för finutstakningen.

Vid behov markerar kommunen ut en arbetsfix som är enkel att flytta med hjälp av laser. Har beställaren inte tillgång till laser bör detta meddelas i förväg, så hjälper vi er.

Underlag för utstakning

I bygglovet framgår det om utstakning krävs. Mätningsingenjörerna får då mått och ritningar från bygglovhandläggarna. Avgift för utstakningen tas ut enligt kommunens taxa.
Plan- och bygglovtaxa, Nässjö kommun Pdf, 335.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kostnadsexempel för år 2020

Taxan beror på byggnadens storlek och prisbasbelopp, i exemplet är huvudbyggnaden 180 kvadratmeter och komplementbyggnaden 60 kvadratmeter.

Kostnadsexempel

Typ av utsättning

Exkl. moms

Inkl. moms

Fin utsättning huvudbyggnad

7.663 kr

9.579 kr

Grov utsättning huvudbyggnad

3.832 kr

4.789 kr

Fin utsättning komplementbyggnad

2.980 kr

3.725 kr

Grov utsättning komplementbyggnad

1.490 kr

1.863 krDolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.