Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Utstakning

Utstakning innebär att den tilltänkta byggnadens läge markeras på marken enligt det bygglov du har fått beviljat. Utstakning görs av mätningsingenjörer, antingen från kommunen eller fristående sakkunnig som blivit godkänd av kommunen.

En utstakning sker oftast i två steg:

Grovutstakning utförs i samband med schaktning för att säkerställa att man förbereder markarbetet på rätt plats. Vid grovutstakning markeras byggnadens hörn med stakkäppar.

Finutstakning sker efter schaktning men innan gjutning av grunden. Utstakningen görs normalt med profiler utanför byggnadens hörn. Sedan spänns trådar upp mellan profilerna som visar fasadliv.

Profiler (profilstolpar och profilbräda) sätts upp av sökande och placeras lämpligen ca 1-1,5m utanför hushörnen. Dessa ska vara uppsatta innan kommunen kommer ut för finutstakningen.

Vid behov markerar kommunen ut en arbetsfix som är enkel att flytta med hjälp av laser. Har beställaren inte tillgång till laser bör detta meddelas i förväg, så hjälper vi er.

Underlag för utstakning

I bygglovet framgår det om utstakning krävs. Mätningsingenjörerna får då mått och ritningar från bygglovhandläggarna, som ingår i samhällsplaneringskontoret. Avgift för utstakningen tas ut enligt kommunens taxa.

Så här gör du en utstakning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.