Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Kvalitetsarbete i förskola och skola

Enligt skollagen ska alla förskolor och skolor genomföra ett kvalitetsarbete för att planera, följa upp och utveckla utbildningen. Kvalitetsarbetet grundar sig på analyser och utvärderingar av förskolornas och skolornas resultat.

Arbetsplan

För att genomföra kvalitetsarbetet skapar alla skolor och förskolor en arbetsplan som utgår från nuläget i verksamheten. Arbetsplanen innehåller mål, handlingar och beskrivningar om hur utvärderingen av verksamheten ska göras. Efter ett genomfört arbetsår gör arbetslagen en bedömning av verksamhetens resultat och lämnar underlaget till förskolechef/rektor som sammanställer arbetsplanerna inom sitt ansvarsområde. Sammanställningen är ett pedagogiskt bokslut som används för resultatdialoger och olika sammanställningar på förvaltningsnivå.

Pedagogiskt bokslut

Ett pedagogiskt bokslut ger en bild av verksamhetens kvalitet och är en hjälp för förskolan/skolan att utveckla och förbättra verksamheten.

Likabehandlingsplan

På alla skolor och förskolor ska det finnas en likabehandlingsplan som beskriver arbetet mot alla former av kränkande behandling.

Om du vill ta del av ett pedagogiskt bokslut, likabehandlingsplan eller arbetsplan för en specifik förskola eller skola kan du vända dig direkt till expeditionen, rektorn eller förskolechefen på den skola/förskola det gäller.
Du når personalen inom skola och förskola via medborgarkontoret på telefonnummer 0380-51 80 00.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.