Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Serveringstillstånd alkohol

Serveringstillstånd alkohol

Det krävs serveringstillstånd enligt alkohollagen för att få servera sprit, starköl, vin och andra alkolholhaltiga drycker.

Du behöver tillstånd oavsett om det gäller ett tillfälligt evenemang som exempelvis en festival eller om du driver en restaurang.

Alkoholhandläggaren handlägger alla ansökningar om serveringstillstånd och ser till att serveringen av alkohol sker under ansvarsfulla former.

Kommunen har ansvar för att svensk alkohollagstiftning följs av kommuninvånarna och utövar tillsyn på de verksamheter som ansökt om tillstånd. Nässjö kommun har, som ett komplement till bestämmelserna i alkohollagen, riktlinjer för alkoholservering. 

Mer information: Riktlinjer för alkoholservering

Socialnämnden beslutar


Socialnämnden beslutar i ärenden rörande tillstånd för servering av alkoholdrycker enligt alkohollagens bestämmelser och stadens alkoholpolitiska program — riktlinjer för serveringstillstånd. Socialnämnden beslutar också om administrativa ingripanden (återkallelse, varning och erinran). Socialnämnden sammanträder en gång per månad.

Kontakt

Expandera Minimera

Socialförvaltningen
Frida Phalén, alkoholhandläggare
frida.phalen@nassjo.se
0380-51 86 09

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.