Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Avgifter alkohol och tobak

På denna sida finns information om vilka avgifter som behöver betalas vid olika typer av ansökningar, tillstånd och tillsyn gällande alkohol och tobak.

Ansökningsavgifter serveringstillstånd
(Alkohollagen)

Ansökningsavgifter serveringstillstånd (Alkohollagen)

Typ av ansökningar

Avgift

% av bas

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och/eller slutna sällskap

8 700 kr

18,0 %

Stadigvarande cateringtillstånd

8 700 kr

18,0 %

Stadigvarande tillstånd för pausservering

8 700 kr

18,0 %

Särskilt serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe

8 700 kr

18,0 %

Stadigvarande utvidgade serveringstillstånd (serveringstider, utökad serveringsyta eller utökning av dryckesslag)

4 800 kr

10,0 %

Tillfälligt tillstånd till allmänheten 1-4 dagar
Till allmänheten, enstaka tidsperiod, 5 dagar – 2 månader

6 300 kr
7 200 kr

13,0 %
15, 0 %

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap
+ avgift för varje ytterligare serveringstillfälle (max fyra tillfällen per ansökan)

1 400 kr
100 kr

3,0 %
0,25 %

Tillfälligt tillstånd för pausservering

1 400 kr

3,0 %

Tillfälligt provsmakningstillstånd vid arrangemang

1 400 kr

3,0 %

Tillfälliga förändringar, enstaka tillfälle (ex. serveringsyta, dryckesslag, serveringstid)

1 700 kr

3,5%

Ansökan avseende gemensamt serveringsutrymme

4 800 kr

10,0 %

Ombyggnad av serveringsställe

1 700 kr

3,5%

Förändring i nuvarande serveringstillstånd (ex prövning av nya bolagsmän, serveringsyta, serveringstider)

3 400 kr

7,0 %

Ansökningsavgifter tobaksförsäljningstillstånd
(Lag om tobak och liknande produkter)

Ansökningsavgifter serveringstillstånd (Alkohollagen)

Typ av ansökningar

Avgift

% av bas

Stadigvarande tillstånd för försäljning av tobak

6 300 kr

13,0 %

Tillfälligt tillstånd för försäljning av tobak

4 700 kr

9,7 %

Förändring i nuvarande tillstånd

4 700 kr

9,7 %

Tillsynsavgifter serveringstillstånd
(Alkohollagen)

Tillsynsavgifter serveringstillstånd (Alkohollagen)

Tillsyn

Avgift

% av bas

Fast tillsynsavgift för alkoholservering

1.900 kr

4,0 %

Alkohollomsättning

Alkoholomsättning

Avgift

% av bas

0-50 000

2 400 kr

5,0 %

50 001-100 000

4 800 kr

10,0 %

100 001-250 000

6 800 kr

14,0 %

250 001-500 000

8 700 kr

18,0 %

500 001-1 000 000

10 600 kr

22,0 %

1 000 001-2 000 000

14 500 kr

30,0 %

2 000 001-3 000 000

19 300 kr

40,0 %

3 000 001-4 000 000

24 200 kr

50,0 %

4 000 001-5 000 000

29 000 kr

60,0 %

5 000 001-6 000 000

33 800 kr

70,0 %

6 000 001-

38 600 kr

80,0 %

Tillsynsavgifter folköl, tobak, elektroniska cigaretter, receptfria läkemedel

Tillsynsavgifter folköl, tobak, elektroniska cigaretter, receptfria läkemedel

Tillsyn

Avgift

% av bas

Folköl (detaljhandel och servering)

1 900 kr

4,0 %

Tobaksvaror

2 900 kr

6,0 %

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

1 900 kr

4,0 %

Receptfria läkemedel

1 900 kr

4,0 %

Övriga avgifter
(Alkohollagen)

Övriga avgifter (Alkohollagen)

Avgift

Avgift

% av bas

Påminnelseavgift utebliven restaurangrapport (påminnelse 1)

500 kr

1,1 %

Påminnelseavgift utebliven restaurangrapport (påminnelse 2)

1 100 kr

2,2 %

Påminnelseavgift utebliven restaurangrapport (påminnelse 3)

3 100 kr

6,5 %

Kontakt

Expandera Minimera

Socialförvaltningen
Frida Phalén, alkoholhandläggare
frida.phalen@nassjo.se
0380-51 86 09


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.