Meny Stäng Sök
Meny Stäng Meny

Barn, ungdom och familj

Barn, ungdom och familj

Som vårdnadshavare eller som barn och ungdom kan du ansöka om stöd från socialtjänsten.

Ansökan kan du göra skriftligt eller genom kontakt med socialtjänsten. Din ansökan utreds och bedöms av en socialsekreterare. Du har rätt att få ett beslut kring din ansökan och om du inte får det stödet du ansökte om kan du överklaga beslutet.

Orosanmälan

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa på något sätt hemma, kan och bör du anmäla det till...

Familjecentral

På familjecentralen finns både regionens och kommunens service till familjer med barn 0-6 år samlade under...

×
Use Google to translate nassjo.se.
Please be aware that Nässjö kommun cannot take responsibility for the accuracy of the translation.