Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Barn, ungdom och familj

Som vårdnadshavare eller som barn och ungdom kan du ansöka om stöd från socialtjänsten.

Ansökan kan du göra via e-tjänst eller genom kontakt med socialtjänsten. Din ansökan utreds och bedöms av en socialsekreterare. Du har rätt att få ett beslut kring din ansökan och om du inte får det stödet du ansökte om kan du överklaga beslutet.

Orosanmälan

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa på något sätt hemma, kan och bör du anmäla det till...

Familjecentral

På familjecentralen finns både regionens och kommunens service till familjer med barn 0-6 år samlade under...

Kontaktfamilj

Vill du bli jourhem, kontaktperson eller kontaktfamilj? Du kan göra skillnad - du behövs!

Socialjouren

Expandera Minimera

Utanför kontorstid har socialjouren ansvar för akuta nödsituationer i sociala ärenden som inte kan vänta till nästa vardag.

Det kan handla om barn och unga som far illa, våld i nära relation eller vid beroendeproblematik.

Socialjouren når du via larmnumret 112.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.