Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Kontaktfamilj, kontaktperson, jourhem och familjehem

Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn och ungdomar behöver stöd av en annan familj eller person.

Genom att bli jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson kan du ge ett barn eller en tonåring möjlighet till nya positiva kontakter och erfarenheter.

Kontaktperson

Kontaktperson är ett viktigt stöd till barn och ungdomar som behöver en trygg vuxen, utanför sin familj, att anförtro sig åt och göra aktiviteter tillsammans med. Uppdraget som kontaktperson ser olika ut beroende på vilka behov som finns. Ditt stöd består oftast i att ni träffas regelbundet på dag- eller kvällstid, några timmar i veckan. Ni kanske går en promenad, fikar, tränar eller går på bio. För många barn och ungdomar handlar det också om att få en förebild.

För att ni ska trivas med varandra försöker vi matcha personer utifrån ålder, kön, intressen och tillgänglig tid. Det är viktigt att skapa en god relation och därför söker vi oftast någon som har tid för ett långvarigt uppdrag.

För att vara kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du har en stabil livssituation samt har tid, plats och engagemang för att engagera dig i en annan person. Du behöver vara över 18 år.

Vill du bli kontaktperson kan du anmäla ditt intresse via e-tjänst,
Intresseanmälan att bli kontaktperson för barn och unga, Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du mot ett barn eller ett syskonpar i ditt hem, vanligtvis en eller två helger i månaden. Du är ett stöd för ett barn eller en ungdom som kanske har drabbats av sjukdom i familjen, ekonomiska problem, missbruk eller har ensamstående föräldrar som behöver stöd. När barnet kommer på besök gör ni vardagliga saker tillsammans. Det viktigaste är att barnet känner sig välkommet och att du har tid för barnet.

En kontaktfamilj kan se ut på många olika sätt. Det kan vara två vuxna vars egna barn flyttat hemifrån, en vuxen med eller utan barn eller en barnfamilj som har tid och engagemang även för andras barn. Det viktigaste är att de vuxna är trygga och stabila, både i sig själva och i sitt förhållande.

Vill du bli kontaktfamilj kan du anmäla ditt intresse via e-tjänst,
Intresseanmälan att bli kontaktfamilj för barn och unga, Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhem

Ett jourhem är ett familjehem som med kort varsel kan ta emot barn eller ungdomar som behöver omedelbart skydd eller stöd. Tanken är att barnet eller ungdomen bor i jourhemmet en kortare period under tiden som socialtjänsten utreder barnets framtida behov. I ett jourhem måste det oftast vara en vuxen hemma på heltid och finnas tillgänglig för det placerade barnet eller ungdomen.

Vill du bli jourhem kan du anmäla ditt intresse via e-tjänst,
Intresseanmälan att bli jourhem för barn och unga, Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registerutdrag

Samtycke för begäran om registerutdrag Pdf, 155.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ekonomisk ersättning och stöd

Uppdragen innebär ingen anställning. Du får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning enligt rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner (SKR) . Arvodet är en ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Omkostnadsersättningen ska täcka dina utlägg för mat och aktiviteter eller andra utlägg. Du får också stöd och handledning vid behov.
Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner, SKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt och frågor

Du är välkommen att skicka e-post eller ringa en familjehemssekreterare inom enhet barn och familj. Nästa steg blir ett personligt möte eller ett telefonsamtal med en familjehemssekreterare. Då får du mer information om vad ett uppdrag innebär och ni kan också passa på att ställa frågor. Familjehemssekreterare gör sedan en utredning och tar registerutdrag från socialtjänsten, Polisen, Försäkringskassan samt Kronofogden.

Familjehem

Som familjehem tar du emot barn som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar. Anledningen till att ett barn behöver bo i ett annat hem än sitt eget kan bland annat vara att barnets föräldrar brister i omsorgen eller att det finns missförhållanden i hemmet, som till exempel våld eller missbruk.

En placering i familjehem kan vara en kortare period av barnets liv eller under hela uppväxten. Som familjehem får man kontinuerligt stöd och handledning utav socialtjänsten.

Är du intresserad av att bli familjehem kan du göra en intresseanmälan via vår länsgemensamma familjehemsresurs eller kontakta oss, för mer information.
Familjehemsresursen Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.