Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Parkeringsstrategi

Nässjö kommun har tagit fram en parkeringsstrategi. Parkeringsstrategins syfte är att samordna arbetet med parkering och ange riktlinjer för arbetet. Kommunen ser arbetet med parkering som en viktig strategisk fråga för hur vi väljer att transportera oss och hur staden och kommunen utvecklas på ett hållbart sätt.

Parkeringsstrategin har riktlinjer för reglering, strategiska målpunkter för parkering, prioritering mellan olika parkeringsbehov, utformning och lokalisering, pendlarparkering och så kallade friköp av parkeringsplatser. Strategin redovisar även riktvärden för vilket antal cykel- och bilparkeringar som bör finnas för att lämna bygglov för bostäder och vissa verksamheter.

Parkeringsstrategin var på remiss från 9 december 2021 till 27 februari 2022. I utlåtandet redogörs för inkomna synpunkter och kommentarer till dessa, samt genomförda revideringar med anledning av synpunkterna. Kommunfullmäktige gjorde även en ändring i samband med sitt beslut.

Dokument

Kontakt

Expandera Minimera
  • Kontakta samhällsplaneringskontoret gällande frågor om planer och bygglov.
  • Kontakta tekniska serviceförvaltningen gällande reglerings- och trafikfrågor.

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.