Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Parkeringsstrategi

Nässjö kommun ska ta fram en ny parkeringsstrategi. I ett projekt som är helt finansierat av Energimyndigheten arbetas ett dokument fram som ska ligga till grund för framtida parkeringsplanering.

Projektets syfte är att ta fram en genomtänkt parkeringsstrategi som bidrar till ett effektivt transportsystem, bättre tillgänglighet, ren luft och en säker, trygg och mer jämlik stadsmiljö. Parkeringsstrategin ska också bidra till en effektivare markanvändning och få en, ur hållbarhetsaspekt, positiv påverkan på människors färdmedelsval.

Arbetet drivs av en projektgrupp bestående av tjänstepersoner från samhällsplaneringskontoret, kommunledningskontoret och tekniska serviceförvaltningen, Nässjö Affärsverk AB och Nässjö Näringsliv AB. En konsult bistår gruppen med expertkompetens.

Projektet genomförs i tre steg och inleds med en förstudie. Workshops med olika intressentgrupper samt studiebesök i jämförbara kommuner är också en del i arbetet. Fokus ligger på faktainsamling och forskning, för att kunna skapa en parkeringsstrategi som är hållbar även i framtiden.

Läs hela projektplanen här: Projektplan parkeringsstrategi Pdf, 181.7 kB.

Arbetet med parkeringsstrategin har gått framåt i något reducerad takt på grund av corona men planeras att varar klart under december 2021.

Minnesanteckningar workshops

Minnesanteckningar workshop 1 parkeringsstrategi 2020-01-31

Minnesanteckningar workshop 2 parkeringsstrategi 2020-02-24


Kontakt

Expandera Minimera

Samhällsplaneringskontoret
Planarkitekt
072-552 44 95

 


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.