Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Möt våra medarbetare

I Nässjö kommun arbetar fler än 3 100 medarbetare. Vi representerar flera olika yrkesgrupper inom verksamheter som utbildning, omsorg, socialtjänst, kultur och fritid, samhällsplanering och fastighetsförvaltning. Vi är ett härligt gäng som tillsammans arbetar med uppdraget att alltid ha invånarnas bästa för ögonen.

Så är det att jobba hos oss

Här kan du tal del av några intervjuer med arbetare i Nässjö kommun, som berättar mer om vad det innebär att jobba här.

Kart- och mätningsingenjören Dominika

Dominika jobbar som kart- och mätningsingenjör på samhällsplaneringskontoret.

Upphandlaren Claes

Claes jobbar som upphandlare på Upphandlingsenheten i Nässjö.

Digitalisering inom förskolan

På Nyhems och Ekbackens förskolor används flera olika digitala verktyg som stöd i undervisningen.

Möt socionomen Matilda

Matilda Ryrhagen arbetar som socionom inom socialförvaltningen på Nässjö kommun.

Möt högskolestudenten Daniel

Daniel Samuelsson läser till ämneslärare på Jönköping University.

Skolpsykologen Sara

Sara jobbar som skolpsykolog och spelar en viktig roll i Nässjös centrala elevhälsa.

Emma, enhetschef inom socialförvaltningen

Emma jobbar som enhetschef på Sjöbackens korttidsboende i Nässjö.

Projektet i café Lövhult

Caféet i Lövhult är ett projekt som bygger en bro in i det svenska samhället.

Möt studenterna Maja och Felicia

Maja och Felicia studerar båda på HR-programmet på Jönköping University och praktiserar på HR-avdelningen.

Hälsocoachen Annica

Annica jobbar som verksamhetsansvarig och hälsocoach på Nässjös Hälsocenter.

Språkprojekt inom förskolan

Ett språkprojekt där man arbetar med musik och rytmik som verktyg för barnens språkutveckling.

Möt specialistundersköterskan Malin

Malin arbetar som undersköterska på Ingsbergsgården i Nässjö.

Möt förskolläraren Ann-Charlotte

Ann-Charlotte har arbetat som förskollärare på Annebergs förskola sedan 2011.