Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Möt Nässjös destinationsutvecklare Emma

Lär känna Nässjös destinationsutvecklare Emma Ottosson. Hör henne berätta om vilken betydelse en stark besöksnäring har för en kommun, Nässjös förutsättningar och den regionala besöksnäringsstrategin som visar vägen framgent.

Emma från Blekinge flyttade till Göteborg för att studera event management. Hon bodde kvar några år efter studierna, träffade kärleken från trästaden och jobbade som projektledare på Göteborgsvarvet. När pandemin slog till och loppen ställdes in föll det sig naturligt att lämna storstan och slå rot i det röda huset vid Långanäsasjön i Eksjö. Tids nog landade hon även som destinationsutvecklare i Nässjö kommun.

Kommunens destinationsutvecklare verkar för att Nässjö ska vara en attraktiv kommun att besöka, jobba och bo i. Uppdraget handlar om att utveckla platsen, men också aktörerna som verkar här. Det innefattar bland annat att stötta företagare i relevanta utvecklingsfrågor, exempelvis digitalisering, eller att hjälpa till att hitta, paketera och marknadsföra olika reseanledningar.

- Jag är ofta ute på företagsbesök och coachar näringsidkare i utvecklingsfrågor. Sedan är jag aktiv i olika projektgrupper: centrumgruppen som planerar och utvecklar de offentliga rummen i kommunen, evenemangsgruppen som arrangerar evenemang i city för invånare och besökare, och förstås styrgruppen för destinationsutveckling, berättar Emma.

Styrgruppen för destinationsutveckling består av representanter från olika besöksnäringsföretag, Nässjö Näringsliv och kommunala tjänstemän från olika förvaltningar. Gruppen säkerställer att alla parter jobbar mot samma mål och samverkar i frågor där det behövs. En stark och lönsam besöksnäring är betydelsefull för en kommun. Samtidigt som den skapar ett mervärde för befintliga invånare, lockar attraktiva platser potentiella nya invånare och turister vilket ekonomiskt sett är bra för kommunen.

- Allt hänger ihop. Kommunen är i behov av en fungerande besöksnäring, och likaså är företagen i behov av kommunen. En företagare på landsbygden exempelvis är ju i behov av fungerande infrastruktur, säger Emma. Styrgruppen blir en plats för olika roller att samlas och diskutera destinationsutvecklingsfrågor som vi behöver samverka kring.

Vidare finns en besöksnäringsstrategi för Nässjö kommun som fungerar som ett ramverk för Emmas uppdrag. Nyligen tog Region Jönköpings län tillsammans med Smålands turism och Svensk destinationsutveckling fram en regional besöksnäringsstrategi för Jönköpings län som numera fungerar som ett komplement till Nässjös egna. Den regionala besöksnäringsstrategin för Jönköpings län ska fungera som ett stödsystem för kommuner i länet och tydliggöra hur man kan samverka över kommungränserna i besöksnäringsfrågor. Strategin pekar ut fokusområden som länet ska satsa på. Det handlar om måltidsturism, natur, kultur och evenemang.

- Nässjö har ett tydligt platsvarumärke att luta sig mot. Här är kulturlivet starkt och naturen nära och unik. På så vis stämmer våra egna fokusområden väl överens med de regionala. Det känns väldigt bra, ett kvitto på att Nässjö redan jobbar med rätt saker, säger Emma.

För att passa i rollen som destinationsutvecklare tror Emma att det är viktigt att vara nyfiken och intresserad, ödmjuk inför varje företagares unika mål och förutsättningar och ha en genuin vilja att hjälpa. Det bästa med rollen är variationen. Hon trivs med att ingen dag är den andra lik och älskar utbytet med människorna hon möter. Att ena stunden få inspirera och lära andra för att i nästa stund själv bli inspirerad och lära sig.

- Jag drivs av att lära mig nya saker och utvecklas. Jag vill bli grym på mitt jobb och på så vis inspirera andra, både människorna jag möter i mitt arbete och mina nära och kära, säger hon.

Är du nyfiken på att veta mer om Nässjö som plats, dess turism och evenemang? Följ @ettannatsmaland på instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.