Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Måla om

Här kan du se vilka handlingar du behöver bifoga med din ansökan och hur ritningarna ska se ut.

Om bygglovet

Ibland krävs bygglov för att byta kulör på en byggnad. Att måla om en byggnad i samma kulör som den redan har kräver normalt inte bygglov, men för en särskilt värdefull byggnad som är k- eller q-märkt i detaljplanen kan även ommålning med samma kulör eller samma sorts färg kräva att man gör en ansökan till samhällsplaneringskontoret. Det krävs inget bygglov om du ska måla om en fasad som vetter mot en kringbyggd gård, om det inte är en särskilt värdefull byggnad.

Ansökan

Du ansöker via e-tjänst.
E-tjänster - bygga nytt, bygga om eller riva

Fackmässiga ritningar

Ritningarna som bifogas med ansökan ska vara:

  • Skalenliga och måttsatta ritade med datorbaserat verktyg (CAD) eller noggrant med linjal.
  • Ritade på vitt olinjerat och orutat papper.
  • Svartvita.
  • Ritningarna ska innehålla skallinjal och ritningshuvud.

Fasadritningar skala 1:100

Fasadritningar visar byggnadens fasader sedda rakt framifrån. Redovisa fasader mot alla relevanta väderstreck med material-och kulörbeskrivning.

Fasadritningarna redovisas i skala 1:100 och ska innehålla namn på fasad efter väderstreck, material och kulörbeskrivning, marklinje, skallinjal samt ritningshuvud.

Situationsplan skala 1:400 eller 1:500

En situationsplan visar byggnaden i sitt sammanhang. Den hjälper oss att förstå vilken byggnad ansökan gäller.

Situationsplanen redovisas i skala 1:400 och ska innehålla en tydlig markering av den aktuella byggnaden.

Kartan för situationsplanen kan du hämta i kommunens kartjänst Nässjökartan. Genom att söka på din fastighetsbeteckning får du kartan över tomten/fastigheten som du kan skriva ut i pdf-format.
Nässjökartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nybyggnadskarta

Ärendet kan behöva kompletteras med en nybyggnadskarta. Handläggaren som prövar ditt ärende tar kontakt med dig och ber dig komplettera med detta. Här kan du läsa mer om vad en nybyggnadskarta är,
Nybyggnadskarta

Handläggning av ditt ärende

Vi ska handlägga ditt ärende inom 10 veckor. För att vi ska kunna bedöma din anmälan är det viktigt att den är komplett med fackmässiga ritningar. Studera exempelritningarna noga för att se vad som ska ingå. Om din ansökan inte är fullständig kan vi begära komplettering.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.