Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Kommunens anslagstavla

På kommunens digitala anslagstavla finns information om nämnernas och kommunfullmäktiges sammanträdestider, tillkännagivanden om justerade protokoll, kungörelser och ärenden som lämnats till Nässjö kommun för aktförvaring.

Pågående detaljplaner på samråd eller granskning

Granskningsutlåtande
Detaljplan för del av Hultet 1:1 med flera, Sörängen har varit ute på granskning under tiden 15 december 2023 - 19 januari 2024. Efter granskningen har Samhällsplaneringskontoret upprättat ett granskningsutlåtande innehållandes en sammanställning av inkomna synpunkter under granskningstiden och bemötandet av dessa. Granskningsutlåtandet finns tillgängligt att läsa på nedan sida. Syftet med granskningsutlåtandet är ge möjlighet att ta del av hur synpunkter har bemötts innan detaljplanen antas. Detaljplanen förväntas tas upp för beslut om antagande på Samhällsplaneringsnämndens sammanträde den 28 februari 2024. Eftersom detaljplanen handläggs med utökat förfarande ska den även antas av kommunfullmäktige, detta beräknas ske vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj månad 2024.

Detaljplan för del av Hultet 1:1 med flera, Sörängen - Nässjö kommun (nassjo.se)

Pågående detaljplaner som har antagits

Här finns de kungörelser som är aktuella inom Nässjö kommun. Om sidan är tom betyder det att det inte finns några pågående ärenden.

Tillkännagivanden som är aktuella inom Nässjö kommun.

Här annonseras Nässjö kommuns öppna sammanträden.
Ett öppet sammanträde innebär att allmänheten kan komma och lyssna på kommunfullmäktiges eller nämndens överläggningar och beslut.

Sammanträdesdatum:

2024

 • 7 mars, kl. 18.00
 • 3 oktober, kl. 18.00

Sammanträdesdatum:

2024

 • 1 februari, kl. 13.30
 • 29 februari, kl. 13.30
 • 18 april, kl. 13.30
 • 13 juni, kl. 13.30
 • 29 augusti, kl. 13.30
 • 3 oktober, kl. 13.30
 • 7 november, kl. 13.30
 • 12 december, kl. 13.30

Sammanträdesdatum:

2024

 • 22 februari, kl. 09.00
 • 11 april, kl. 09.00
 • 13 juni, kl. 09.00
 • 19 september, kl. 09.00
 • 12 december, kl. 09.00

Sammanträdesdatum:

2024:

 • 25 januari, kl. 18.00
 • 29 februari, kl. 18.00
 • 21 mars, kl. 18.00
 • 25 april, kl. 18.00
 • 30 maj, kl. 18.00
 • 13 juni, kl. 18.00
 • 26 september, kl. 18.00
 • 31 oktober, kl. 18.00
 • 28 november, kl. 08.30
 • 12 december, kl. 18.00

Sammanträdesdatum:

2024

 • 10 januari, kl. 14.00
 • 7 februari, kl. 14.00
 • 6 mars, kl. 14.00
 • 27 mars, kl. 14.00
 • 24 april, kl. 14.00
 • 29 maj, kl. 14.00
 • 21 augusti, kl. 14.00
 • 25 september, kl. 14.00
 • 23 oktober, kl. 14.00
 • 27 november, kl. 14.00

Sammanträdesdatum:

2024:

 • 23 januari, kl 14.00
 • 27 februari, kl 14.00
 • 9 april (halvdag från 8:30)
 • 4 juni, kl 14.00
 • 27 augusti, kl 14.00
 • 24 september, kl 14.00
 • 22 oktober, kl 14.00
 • 10 december, kl 14.00

Sammanträdesdatum:

2024

 • 28 februari, kl. 15.00
 • 22 maj, kl. 15.00
 • 18 september, kl. 15.00
 • 20 november, kl. 15.00

Sammanträdesdatum:

2024

 • 31 januari, kl. 13.30
 • 28 februari, kl. 13.30
 • 20 mars, kl. 13.30
 • 24 april, kl. 13.30
 • 29 maj, kl. 13.30
 • 26 juni, kl. 13.30
 • 28 augusti, kl. 13.30
 • 25 september, kl. 13.30
 • 23 oktober, kl. 13.30
 • 27 november, kl. 13.30
 • 18 december, kl. 13.30

Sammanträdesdatum:

2024

 • 31 januari, kl. 13:30
 • 28 februari klockan 13:30
 • 4 april, klockan 13:30
 • 2 maj, klockan 13:30
 • 12 juni, klockan 13:30
 • 28 augusti, klockan 13:30
 • 2 och 24 oktober, klockan 13:30
 • 21 november, klockan 13:30
 • 18 december, klockan 13:30

Sammanträdesdatum:

2024

 • 18 januari, kl. 15.00
 • 15 februari, kl. 15.00
 • 14 mars, kl. 15.00
 • 18 april, kl. 15.00
 • 23 maj, kl. 15.00
 • 13 juni kl. 15.00
 • 15 augusti, kl. 15.00
 • 19 september, kl. 15.00
 • 17 oktober, kl. 15.00
 • 14 november, kl. 15.00
 • 12 december, kl. 15.00

Datum uppsamlingsräkning:

2024

 • 12 juni, kl. 9.00

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.