Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken, Skanska Industrial Solutions AB

Skanska Industrial Solutions AB ansöker hos mark- och miljödomstolen i Växjö om tillstånd till bergtäkt m.m vid Forserums bergtäkt, fastigheterna Kröksebo 1:26, Boarp 1:60 och Måletorp 1:1 m.m i Nässjö kommun, Jönköping län.

Ansökan omfattar tillstånd enligt miljöbalken till bergtäktverksamhet, återvinning av avfall, och bortledning av grundvatten med mera.

Handlingarna i ärendet kommer att finnas tillgängliga hos domstolen och hos aktförvararen, kanslienheten i Nässjö kommun, Rådhusgatan 28.

Lämna synpunkter

Synpunkter skickas till Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö eller via e-post mmd.vaxjo@dom.se. Ange fullständiga kontaktuppgifter och gärna även en e-postadress i yttrandet. Ange också domstolens målnummer M 4412-21.

Kontakt

Expandera Minimera

Lämna synpunkter,

Växjö tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Box 81
351 03 Växjö
mmd.vaxjo@dom.se

För att ta del av handlingarna,


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.