Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Försäkring

Nässjö kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring med Protector. Försäkringen gäller för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Nässjö kommuns verksamhetsområde.

Olycksfallsförsäkringen med Protector gäller inte vid sjukdom.

I nedan två dokument hittar du bland annat mer information om vilka grupper som omfattas av försäkringen:

Viktigt att tänka på

Om du, ditt barn eller annan anhörig drabbas av skada är det viktigt att tänka på följande:

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton i original.
  • Om det finns behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska detta vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska det framgå under vilken tid taxi beviljats.
  • Innan taxiresorna till och från skolan beställs, ska Protector kontaktas för bekräftelse. Skicka intyget via fax. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Anmäla skada

Du kan anmäla skada på två sätt:

Skadestånd

Om du anser att kommunen på grund av försummelse eller med avsikt vållat dig en skada kan du rikta ett skadeståndskrav mot kommunen.

Kontakt

Expandera Minimera

Har du frågor om kommunens försäkringar?

Kontakta Höglandets Räddningstjänstförbund
Robin Andersson, Säkerhetssamordnare
072-248 35 03
robin.andersson@raddningstjansten.com


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.