Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Rivningslov och rivningsanmälan

Om du ska riva en byggnad eller delar av en byggnad behöver
du oftast ett rivningslov. För vissa rivningsåtgärder krävs en rivningsanmälan.

Vad innebär rivning?

Rivning innebär att du tar bort en byggnad eller en del av en byggnad med tillhörande stomme. Om du river en del av en byggnad men stommen står kvar räknas det inte som en rivning.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att ett lov- eller anmälningsärende ska kunna handläggas behöver följande ritningar lämnas in:

  • Ansökan
  • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500 som visar vad som ska rivas
  • Kontrollplan för rivningsåtgärden samt materialinventering
  • Eventuellt foton eller ritningar

Mer information kan behövas beroende på åtgärd.

E-tjänster

Anmälningar, ansökningar och beställningar via e-tjänst för dig som bygger nytt, bygger om eller ska riva.
E-tjänster - bygga, bo och miljö


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.