Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Trafiksäkerhet

Farthinder, fartdämpning och fri sikt i gatukorsningar ökar trafiksäkerheten.

Farthinder

Har du önskemål om farthinder vänder du dig till tekniska serviceförvaltningen.

Tekniska servicenämnden har fastställt vilka villkor som ska vara uppfyllda för att det ska vara aktuellt med farthinder.

Fartdämpning

Man kan ansöka om att få sätta ut blomlådor för att dämpa hastigheten på sin gata. Minst 75 procent av de boende ska stå bakom ansökan. Ansökan lämnas till tekniska serviceförvaltningen. Förvaltningen gör nödvändiga mätningar på den aktuella gatan och beslutar sedan om blomlådor är lämpliga.

De boende på gatan bekostar och ansvarar själva för blomlådornas plantering och skötsel, samt in och utsättning.

Tekniska serviceförvaltningen ansvarar för skyltning och tillsyn över blomlådornas placering, tillhandahåller ritningar och reflexmaterial.

Tänk på att vara ute i god tid med din förfrågan. Lådorna får sättas ut tidigast den 15 april i samband med sandborttagningen. Lådorna ska tas in senast 1 november för att inte vara i vägen för snöröjning och sandning.

Häckar och träd

Häckar och träd utmed gator, cykel- och gångbanor måste regelbundet beskäras. Dels för framkomligheten men även för att inte hindra sikten vid gator och gatukorsningar.

Enligt Plan- och bygglagen kap 8 § 15 ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Har du frågor eller har uppmärksammat korsningar där sikten är skymd kan du vända dig till, samhallsplaneringskontoret@nassjo.se.

Skymd sikt i gatukorsningar

Tomthörn vid gatukorsningar ska vara utformade så att trafikanter lätt kan se över buskage och planteringar. Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för detta.

Inga häckar, buskar, träd, plank, stängsel, upplag eller andra föremål får skymma sikten för trafiken. Antingen måste du ta bort det som skymmer eller hålla det högst 80 cm högt. Detta gäller tio meter åt vardera hållet från gatukorsningen.

Tänk också på att träd, buskar och häckar inte får inkräkta på gångbanans eller körbanans bredd. De får inte heller hänga ned så att trafikmärken skyms eller så att trafiken hindras. Den fria höjden för gångbana ska vara minst 3,0 meter och för körbana minst 4,6 meter.

Har du frågor eller har uppmärksammat korsningar där sikten är skymd kan du vända dig till, samhallsplaneringskontoret@nassjo.se.

Förstora bilden
Förstora bilden

Kontakt

Expandera Minimera

Tekniska serviceförvaltningen
Nässjö Kommun
571 80 Nässjö
0380-51 80 00
tekniska@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.